Transitieagenda Kinderarmoede: Kansen voor alle Leuvense kinderen.

Opgroeien in armoede is een schending van de rechten van het kind. Met dit inzicht opent de transitieagenda rondom kinder- en gezinsarmoede voor de stad Leuven: een uiteenzetting van noodzakelijke omslagen én een uitnodiging om mee aan te pakken. De dag van de Armoede is hét moment om dit geluid te laten horen.

Eind 2016 is een ambitieus vernieuwingstraject gestart in de stad Leuven om te zoeken naar aangrijpingspunten voor fundamentele verbetering in het leven van Leuvense kinderen en gezinnen in armoede. Diverse mensen die zich inzetten voor gelijke kansen voor kinderen in Leuven hebben zich gebogen over vragen als: wat loopt goed in Leuven en wat dient versterkt te worden? En wat missen we of moet anders aangepakt worden? De inzichten uit dit traject zijn vertaald in een transitieagenda kinderarmoede voor de stad Leuven. Het traject is geïnitieerd door Stad Leuven en OCMW Leuven en werd begeleid door DRIFT.

Om bij te dragen aan de geïdentificeerde omslagen is gestart met een aantal toekomstwerven: oftewel platforms voor samenwerking waarin pragmatisch aan de slag wordt gegaan. De ambitie is dat de werven een impuls geven aan de noodzakelijke maatschappelijke beweging in Leuven voor de bestrijding van kinderarmoede. De toekomstwerven omvatten initiatieven die reeds in de startblokken stonden alsmede grootse nieuwe ideeën die meer rijpingstijd nodig hebben.

Naast een uiteenzetting van alle noodzakelijke omslagen bevat de agenda ook een open uitnodiging om zich aan te sluiten bij de beweging tegen kinderarmoede in Leuven. We hopen dat de publicatie als inspiratie zal dienen voor partijen in Leuven en andere steden.

Wil je meer lezen of bijdragen? Download de transitieagenda hier.


Date
oktober 17, 2018