publicatie

Transitie naar een circulaire economie van het Nederlands bedrijfsleven

Datum 3 apr, 2024

In de transitie naar een circulaire economie speelt uiteraard niet alleen het gedrag van consumenten, maar ook van bedrijven een belangrijke rol. PBL heeft DRIFT daarom verzocht te ondersteunen bij de ontwikkeling van een monitor CE-gedrag van het Nederlands bedrijfsleven.

Dit past bij het doel van de Integrale Circulaire Economie Rapportage (ICER) om niet alleen in kaart te brengen hoe circulair Nederland op macroniveau is, maar ook om de onderliggende (veranderings)processen te monitoren.

Een CE-gedragsmonitor voor bedrijven heeft de potentie om relatief vroeg in het transitieproces signalen op te pikken van veranderingen in gedrag en houding van bedrijven, voordat deze in macro-cijfers zichtbaar worden.

Tot slot kan een CE-gedragsmonitor aanknopingspunten bieden op basis waarvan circulair beleid kan worden ontwikkeld en bijgesteld, bijvoorbeeld doordat inzicht wordt gegeven in welke voorwaarden voor circulair gedrag ontbreken.

Auteurs
Floor van den Elzen, Martin van de Lindt, Noortje Flinkenflögel en Roel van Raak

In opdracht van
Planbureau voor de leefomgeving

Volledige publicatie
Klik hier om het rapport te downloaden