Neem een kijkje in het Carnisse van 2030

Hoe kan Carnisse tot bloei komen? Dat is de vraag waarover een groep koplopers uit de wijk van Rotterdam-Zuid zich de afgelopen maanden heeft gebogen. In een zoektocht naar de kiemen van een Bloeiend Carnisse heeft deze groep bewoners, ondernemers en professionals samen met DRIFT en TU Delft de toekomstvisie Bloeiend Carnisse geformuleerd.

De ontwikkelde visie geeft aan wat nodig is voor een toekomstig Carnisse en hoe daar nu al mee begonnen kan worden. Zo zijn er zes streefbeelden ontwikkeld, te weten:

–  …naar met elkaar samenleven
–  …naar een groene en duurzame oase
–  …naar woondiversiteit
–  …naar een lokale sociale economie
–  …naar plekken voor iedereen
–  …naar samenwerken aan bloei

Bij die zes streefbeelden heeft de groep koplopers uit Carnisse ook gekeken  naar wat er moet gebeuren tussen 2013 en 2030. Voorbeelden van bedachte icoonprojecten zijn bijvoorbeeld het opstarten van een lokaal bouwcoöperatief met klusmannen en -vrouwen uit de wijk, een hernieuwd wijkcentrum Arend & Zeemeeuw in zelfbeheer, Burengroen, een Bed & Breakfast zonder winstoogmerk, een Wijkraad met beslissingsrecht, etc.

Tegelijkertijd heeft men in kaart gebracht waar nu al aan gewerkt wordt en waar bewoners, ondernemers en geïnteresseerden zich bij aan kunnen sluiten. Dit geeft een overzichtelijk beeld van alle huidige initiatieven die Carnisse rijk is. Ook is een schrikbeeld ontwikkeld van een Bloedend Carnisse om de urgentie voor verandering duidelijk te maken.

Naast meerdere bijeenkomsten met koplopers uit Carnisse is de inhoud van de visie gebaseerd op interviews en eerder onderzoek in Carnisse. De coördinatie van de visievorming lag bij een team van DRIFT & TU Delft en werd uitgevoerd als onderdeel van Veerkracht Carnisse en het FP7-project InContext van de Europese Unie.

De volledige visie van een Bloeiend Carnisse is hier te downloaden.


Date
december 22, 2016