Opinie

Stappen naar een fossielvrij Rotterdam

In julie 2016 publiceerde het Rotterdams Klimaat Initiatief een pleidooi op het Rotterdamse opinie-magazine Vers Beton, waarin veertig betrokkenen zich uitspraken tegen de plannen om de kolencentrales op de Rotterdamse Maasvlakte aan te sluiten op het warmtenet van de stad. In November 2016 sprak wethouder Langeberg zich eveneens uit tegen de plannen, waarmee de eerste stap richting een klimaataanpak wordt gezet. Maar wat zijn de volgende stappen?

 

Om deze vraag te beantwoorden, laat Vers Beton verschillende klimaatexperts rondom de transitie naar een duurzaam, fossielvrij Rotterdam aan het woord.  De serie start met een essay van Vatan Hüzeir, directeur en oprichter van Changerism, en DRIFT-adviseur Chris Roorda.  Afscheid nemen van de fossiele energie-industrie heeft consequenties voor de Rotterdamse economie en vraagt om een ander, nieuw en hoopvol perspectief voor de toekomst van de stad. De auteurs pleiten daarom voor een aanpak en visie waarbij verder wordt gekeken dan het sluiten van de kolencentrales: ‘We moeten het risico van klimaatontwrichting onder ogen zien en hier consequenties aan verbinden. Laten we ons overvallen door de energietransitie, of lopen we hierin voorop? Laten we ons lot over aan private fossiele belangen, of willen wij daar zelf iets over te zeggen hebben? Als het ons ligt telkens het laatste.’

Lees verder over de stappen naar een fossielvrij Rotterdam op de website van Vers Beton.


Date
december 7, 2016