Werkdocument

Poetsen met een Plan. Position Paper Kenniswerkplaats Achterstandswijken.

Hoe zorg je dat de oprichting en inrichting van de benodigde Kenniswerkplaats Achterstandwijken goed verloopt? DRIFT onderzocht wat hiervoor nodig was.
 
De gemeente Rotterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam hebben de ambitie om, in samenspraak met andere kennisinstellingen en maatschappelijke partners, rond een aantal strategische thema’s kennisagenda’s op te stellen.
 
Een dergelijke kennisagenda is gericht op een duurzame en innovatieve versterking van de Rotterdamse economie en samenleving. Eén van de thema’s die prioriteit heeft binnen de ambitie is de oprichting van een Kenniswerkplaats Achterstandswijken. De noodzaak tot een fundamentele verbetering van de leefbaarheid van Rotterdamse achterstandswijken staat hoog op de Rotterdamse agenda.
 
Aan DRIFT is gevraagd de inhoudelijke voorbereiding, die vooraf gaat aan de oprichting van de kenniswerkplaats, op zich te nemen.
 
Inhoud rapport
Daarvoor zijn in totaal 28 mensen van kennisinstellingen, beleidsinstellingen en praktijkmensen geïnterviewd. Wij bespreken eerst de uitkomsten van de interviews per thema (achterstandswijken, beleid, kennis en de kenniswerkplaats). Aan elk thema besteden wij een apart hoofdstuk, waarbij we beginnen met een behandeling van de problematiek in (Rotterdamse) achterstandswijken (hoofdstuk 2).
 
Hoofdstuk 3 geeft inzicht in het wijkbeleid zoals gepercipieerd door onze respondenten. Vervolgens komt in hoofdstuk 4 de rol van kennis en de samenwerking tussen kennis en praktijk aan bod, om vervolgens in hoofdstuk 5 de verschillende visies op de kenniswerkplaats te belichten. Wij maken in deze hoofdstukken een onderscheid tussen punten waar respondenten het grotendeels met elkaar eens lijken te zijn enerzijds, en punten waar meningsverschillen over lijken te bestaan anderzijds.
 
Aan het einde van elk hoofdstuk identificeren wij de belangrijkste punten die van belang zijn voor het vormgeven van de kenniswerkplaats. Op basis van deze analyse van de interviews komen wij in hoofdstuk 6 met een synthese voor de kenniswerkplaats, waarin de verschillende suggesties en aandachtspunten van de respondenten samen worden gebracht.
 
Referentie
Avelino, F., Van Steenbergen, F. & Loorbach, D. (2010) Poetsen met een Plan. Position Paper Kenniswerkplaats Achterstandswijken. DRIFT Erasmus Universiteit Rotterdam
 
Meer lezen
Download het position paper en het bijbehorende procesadvies

 


Date
december 5, 2010