Boek/Hoofdstuk

Transitieruimte: destabilisatie en systeemspelers in een versnellende energietransitie

Rick Bosman laat in zijn proefschrift zien hoe gevestigde regimes moeten destabiliseren om ruimte te creëren voor duurzame alternatieven in de energiesector en hoe zij in deze onzekere context navigeren.
 

Rick richtte zich tijdens zijn promotie op drie actoren in het regime: Havenbedrijf Rotterdam, netbeheerder Alliander en pensioenfonds ABP. Hij observeerde de herpositionering van deze regime-actoren als gevolg van aanhoudende transitie druk. Met als belangrijke uitkomst 5 punten waarop die herpositionering te beschrijven is: discours, instituties, relaties en rollen, middelen en praktijken.
 

Deze herpositionering, de spanningen en onzekerheid rondom deze regimespelers leidden tot het inzicht dat we binnen het energiesysteem niet meer kunnen spreken van ‘een regime’. Rick beschrijft dat in deze fase van de transitie het huidige systeem “een gekke cocktail, waar delen van het oude regime gemixt worden met nieuwe elementen uit de niches”. In zijn proefschrift conceptualiseert hij dit als ‘transitieruimte’: “een context die zich kenmerkt door het ontbreken van stabiliteit, voorspelbaarheid en coherentie tussen partijen en hun omgeving” (p. 18).
 

Tijdens zijn onderzoek combineerde Rick de rollen van onderzoeker, adviseur en activist door middel van actie-onderzoek.
 

“Ik geloof niet dat je als wetenschapper alleen vanaf een afstand moet observeren. Als je ergens in gaat prikken en duwen kun je veel beter verbanden snappen en inzichtelijk maken en wordt duidelijk waar de echte weerstand tegen verandering zit.”
 

Rick verdedigt zijn proefschrift op vrijdag 18 november 2022. Volg deze links voor meer info over zijn verdediging of onderzoek.


Date
november 18, 2022

Bekijk link