Rapport

Perspectieven op de Luchtsingel: verkenning naar de effecten van een Stadsinitiatief

Het Stadsinitiatief is een jaarlijkse verkiezing voor de financiering van een groot burgerinitiatief in Rotterdam. Deze studie richt zich op het Stadsinitiatief verkozen in 2012: de Luchtsingel.

De centrale onderzoeksvraag is: “Wat zijn de effecten van de Luchtsingel als Stadsinitiatief en nieuwe vorm van gebiedsontwikkeling in ‘Central District’?” Doel van dit onderzoek is tweeledig: ten eerste om te leren over wat daadwerkelijk de impact van dit Stadsinitiatief tot dusver is geweest en ten tweede hoe gewenste effecten in mogelijke toekomstige vergelijkbare activiteiten bevorderd kunnen worden. In stadsinitiatief de Luchtsingel zijn twee ontwikkelingen samengekomen: het zoeken naar nieuwe vormen van stadsbestuur en het zoeken naar nieuwe vormen van gebieds- en projectontwikkeling. Dit maakt het een interessante – maar ook complexe – casus om de impact van te bestuderen.

We hebben verwachtingen en observaties van betrokkenen en buitenstaanders in kaart gebracht; vergeleken met feitelijke informatie; en hierop gereflecteerd vanuit theorie over transitiemanagement en gebiedsontwikkeling. De verwachtingen en percepties hebben we geordend in vier ‘verhalen’: (1) geleidelijke transformatie van een gebied; (2) uitstraling voor de stad en gebied; (3) nieuwe vorm van burgerinitiatief op een nieuwe schaal; en (4) twijfels en kritiek. Deze verhalen hebben we onderzocht via een combinatie van methoden waaronder interviews, enquêtes, documentenstudie en een participatieve sessie.

 

Auteurs

R. van Raak, M. Verhagen, M. Lodder, D. Loorbach (DRIFT), G.J. Peek, M.J.M. Meijer (Hogeschool Rotterdam)

Titel

Perspectieven op de Luchtsingel: verkenning naar de effecten van een Stadsinitiatief

Meer weten?

Lees het eindrapport hier.


Date
juli 1, 2014