Opinie

OPINIE – Nationale Klimaattop moet leiden tot uitfaseerstrategie fossiel

 

Door: Rick Bosman en Derk Loorbach

 

“Let’s bring Paris home” is het trotse motto van de Nationale Klimaattop die op 26 oktober 2016 in Rotterdam plaatsvindt. Hoe gaan we in ons land concreet invulling geven aan het mondiale klimaatakkoord dat eind 2015 in Parijs werd gesloten, is de vraag.

 

Het zijn niet de minsten die hiervoor het podium krijgen:

 

  • Marjan van Loon, president-directeur van Shell Nederland, één van de grootste olie- en gasbedrijven ter wereld;
  • Allard Castelein, directeur van Havenbedrijf Rotterdam en daarmee van de haven die vooralsnog meer dan 50% van alle fossiele grondstoffenoverslag in Noordwest Europa voor haar rekening neemt;
  • Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam, waar afgelopen jaar twee gloednieuwe kolencentrales opengingen waardoor de CO2-uitstoot van de stad met een kwart toeneemt;
  • Pieter Elbers, directeur van KLM, een belangrijke speler in de sector die haar CO2-uitstoot tussen 1990 en 2013 met een angstaanjagende 89,5% deed groeien;
  • Corinne Wortmann-Kool, voorzitter van pensioenfonds ABP dat tientallen miljarden in de fossiele energie industrie investeert en in 2015 ondanks aangescherpt duurzaamheidsbeleid een hogere CO2-voetafdruk rapporteerde.

 

Onderzoek in het vooraanstaande wetenschappelijke tijdschrift Nature laat zien dat voor de uitvoer van het klimaatakkoord van Parijs, minstens tweederde van de nu bekende voorraden fossiele brandstoffen in de grond moeten blijven zitten. Dit betekent dat nieuwe investeringen in fossiele infrastructuur waar dan ook ter wereld weggegooid geld zijn. Alles wijst erop dat we in de komende tien jaar een fundamentele koerswijziging moeten realiseren. We moeten en kunnen richting een volledig duurzame gebouwde omgeving, elektrificatie van de mobiliteit en een forse CO2-reductie in de energie-intensieve industrie.

 

Het is onze collectieve opdracht de enorme transitie met elkaar zo snel mogelijk te realiseren, en de lusten en lasten hiervan zo goed mogelijk te verdelen. Dat vraagt van veel mensen aanpassings- en innovatievermogen, maar belangrijker nog vraagt het serieus commitment en leiderschap van gevestigde partijen en een strategie om in het komende decennium bestaande fossiele belangen en posities geleidelijk en gericht af te bouwen.

 

Dat is ook waarom we verheugd zijn met de genoemde sprekers op de Klimaattop. Als deze mensen zich inderdaad inzetten om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de 2 graden, zoals afgesproken in Parijs, betekent dit een aardverschuiving. Zij staan aan het roer van de organisaties waar het meeste moet gebeuren willen we klimaatverandering het hoofd bieden. Dus deze Klimaattop zal niet gaan over al die goede initiatieven die overal in gemeenten en bij bedrijven gaande zijn, of die 1% van Shells investeringen die aan duurzame innovatie wordt besteedt. Het zal gaan over hoe we met elkaar afscheid nemen van de core business van de hoofdgasten. En hoe zij hun investeringscapaciteit en innovatiekracht gaan inzetten om een eind te maken aan de uitbundige en klimaatontwrichtende CO2-uitstoot.

 

Met minister-president Mark Rutte als gespreksleider verheugen we ons op een visionair gesprek over de toekomst van de BV Nederland: een sociaal ondernemend en innovatief land, waar we grotendeels circulair zijn, onze eigen energie opwekken, en duurzaam en gezond leven. Mocht het onverhoopt toch een goed-nieuws-show worden met de gebruikelijke PR-verhalen en een hoop constructieve maar vrijblijvende discussies in deelsessies, dan gaat deze Klimaattop de boeken in als de laatste keer dat we onszelf voor de gek hielden.

 


Date
november 21, 2016