Rapport

Ontwerpkracht mobiliseren op maatschappelijke vraagstukken

 
Sinds 2016 organiseert het College van Rijksadviseurs (CRA) ontwerpprijsvragen, met als doel: ontwerpkracht koppelen aan sociaal-maatschappelijke thema’s. Uit evaluatie van DRIFT blijkt dat deze prijsvragen de deelnemers verder helpen en aandacht en urgentie creëren voor deze maatschappelijke vraagstukken. Toch zien we ook nog verbeterpunten.
 
We bekeken drie kenmerkende prijsvragen die het CRA de afgelopen jaren heeft georganiseerd: WHO CARES, Brood en Spelen en Panorama Lokaal. Aan de hand van interviews en documenten zagen we dat de prijsvragen op allerlei domeinen impact maakten.
 
In de gemeenten en regio’s waar de prijsvragen plaatshebben gevonden zien we de impact het duidelijkst. Betrokkenen denken en handelen anders als het over het vraagstuk gaat en verschillende ontwerpers hebben hun inzending kunnen realiseren.
 
Een van de betrokkenen zei hierover: “het narratief en het denken over wijken is veranderd. Er wordt nu veel meer vanuit de kracht van de wijk geredeneerd en de kansen die er zijn”
 
Maar ook landelijk zien we veranderingen. Het, vaak urgente, maatschappelijke vraagstuk wat in de prijsvraag centraal stond staat hoger op de publieke agenda en in de aandacht bij ontwerpers. Daarnaast hebben de prijsvragen een samenwerkingscultuur gestimuleerd. Partijen met verschillende disciplines weten elkaar gemakkelijker te vinden om complexe maatschappelijke vraagstukken op te pakken.
 
Toch zijn er nog genoeg verbeteringen mogelijk: de impact van de prijsvragen zou bijvoorbeeld groter zijn als de opvolging goed georganiseerd wordt, met duidelijke verantwoordelijke partijen en manier om lessen te trekken uit de realisatie en implementatie van de ingezonden ontwerpen. Of, de prijsvragen zouden nog explicieter kunnen samenwerken met partijen die midden in de praktijk staan, door beleidsmakers nauwer te betrekken of door bestaande vernieuwende initiatieven te versterken.
 
Het in 2020 en 2021 aangestelde CRA heeft de evaluatie in ontvangst genomen en neemt verschillende observaties en lessen mee in het vormgeven van prijsvragen en projecten in de komende periode.
 
Download de evaluatie

Klik hier om de evaluatie te downloaden


Date
januari 11, 2022