publicatie

Ontwerp Centraal: Evaluatie van de IABR-Ateliers

Datum 2 aug, 2022

De International Architecture Biennale Rotterdam (IABR) heeft in Nederland mede de basis gelegd voor ontwerpend onderzoek voor maatschappelijke uitdagingen. Een evaluatie van DRIFT laat zien dat de IABR met haar ateliers vanaf 2008 een nieuwe methode heeft ontwikkeld die navolging verdient. Tegelijk maakt deze evaluatie duidelijk dat de methode beperkt is in het daadwerkelijk mobiliseren en beïnvloeden van maatschappelijke veranderingen. De IABR zelf staat dus nu op een transitiepunt.

In onze analyse komt een duidelijk beeld naar voren: de Ateliers van IABR vormen een methode die werkt waarvoor ze ooit bedacht is: het creëren van culturele ruimte om tot een opening van perspectieven te komen. Dat geeft betrokken bestuurders en ambtenaren munitie en inspiratie om met nieuwe energie en met hogere kwaliteit ruimtelijke ontwikkeling te sturen.

Het creëert ook de ruimte voor ontwerpers om hun rol en bijdrage te vernieuwen. Het ontwerpend onderzoek dat zo centraal in de methode is, verdient op veel grotere schaal toegepast te worden en standaard onderdeel van opleidingen en aanbod in de wereld van ontwerp.

Tegelijk maakt onze evaluatie ook duidelijk dat de methode beperkt is in het daadwerkelijk mobiliseren en beïnvloeden van maatschappelijke veranderingen. De wereld is inmiddels een andere dan tien jaar geleden, en de inzichten die gaandeweg ook bij de IABR zijn ontstaan voeden de gedachte dat een volgende grotere stap nodig is.

In zekere zin bevindt de IABR zich daarmee nu op een tweesprong: het blijven toepassen van de methode of het vinden van een nieuwe vorm waarin geleerde lessen gecombineerd worden met nieuwe inzichten en ideeën.

Auteurs
Mara de Pater, Derk Loorbach, Martin van de Lindt, Kato Allaert

In opdracht van
IABR

Het volledige rapport
Klik hier om de publicatie te downloaden