Rapport

(On)begrensde technologie

In opdracht van Provincie Zuid Holland hebben DRIFT en Studio Marco Vermeulen onderzoek gedaan naar de maatschappelijke invloed van nieuwe technologie (MINT). 

 

Het onderzoek bestaat uit twee delen. In het eerste deel worden zes trends op het gebied van productie- en informatietechneologie en de potentiële maatschappelijke gevolgen van deze ontwikkelingen beschreven. Het tweede deel introduceert vier scenario’s of toekomstbeelden voor Zuid-Holland in 2030. De scenario’s dienen als doel de onzekerheden in de ontwikkeling van nieuwe technologie verder te verkennen. Daarbij is niet de verwachting dat één van de scenario’s uitkomt. De ‘extremen’ die worden geschetst helpen wel om de toekomst, die eerder een grillige combinatie van scenario’s zal zijn, te verkennen als toetssteen voor robuustheid en veerkracht van langetermijnbeleid.

 

Meer weten?

Bekijk online de korte versie
Download het hele rapport (31 MB).


Date
januari 27, 2017