Rapport

Naar een strategie voor de Nederlandse Energiecoöperaties

In het kader van het TRAPESES-onderzoek (Transition Patterns Enabling Smart Energy Systems) heeft DRIFT samen met partijen uit de lokale energiebeweging een dialoog georganiseerd om na te denken over een strategie voor de middellange termijn (2018-2025) met een uitloop tot 2030.

 

Bij de mensen uit de lokale energiebeweging, georganiseerd in de belangenorganisatie ODE Decentraal, leefde de wens om in eigen kring te reflecteren op de eigen sterkte en zwakte en op de kansen om de energiecoöperaties op te schalen tot een factor van meer betekenis voor de Nederlandse energietransitie.
 
Tijdens de dialoog het werd gesproken over een ambitieus kwantitatief toekomstbeeld, over de kansen en barrières om het toekomstbeeld te realiseren met projecten op het gebied van zon en PV, wind (op land en op zee) en duurzame warmte. Daarnaast is er gesproken over de strategische bevindingen. Geïnitieerd door de deelnemers is bovendien de vraag aan bod gekomen hoe de kansen en barrières vertaald kunnen worden in voorstellen voor het nieuw te vormen kabinet.
 
Door de dialoog is er overeenstemming bereikt over de richting waarin de coöperatieve beweging in Nederland zich de komende jaren moet ontwikkelen. Uiteraard zijn er veel zaken die nader moeten worden uitgezocht en waar op dit moment geen standpunt over wordt ingenomen. Wij hopen dat dit rapport een bijdrage levert aan versterking van de coöperatieve energiebeweging in Nederland en hiermee aan de versnelling van de energietransitie.
 

Auteurs

Antonia Proka, Matthijs HisschemöllerDerk Loorbach, Sjors Overbeke

 

Lees meer

Bekijk hier het volledige rapport.


Date
april 25, 2017