publicatie

Naar een rechtvaardige transitie: toekomstonderzoek circulaire samenleving

Datum 22 mei, 2023

Kernvraag in dit onderzoek is: hoe kan de provincie Zuid-Holland vormgeven aan een rechtvaardige transitie naar een circulaire samenleving?

Hoofdboodschap van dit rapport: het is essentieel dat iedereen mee kan doen. Uit het onderzoek blijkt dat nu het gevoel bij veel mensen overheerst dat ze geen onderdeel van de transitie zijn en daarom niet meedoen. Hun mogelijke bijdrage wordt niet gezien en ze voelen zich niet gekend. Met grote risico’s tot gevolg: maatschappelijke onrust en, uiteindelijk, een vertraagde of mislukte transitie. De eerste stap naar een rechtvaardige transitie is dan ook om mensen goed te betrekken. Dit komt uit dit onderzoek als meer essentieel naar voren dan om op dit moment nog meer te doen aan verdeling van middelen (distributieve rechtvaardigheid).

Deze hoofdboodschap is niet alleen van toepassing op de transitie naar een circulaire samenleving, maar op alle transities naar een duurzame samenleving, bleek gedurende het onderzoek. Het is van belang om de sociale kant van transities integraal en overstijgend aan te pakken.

Auteurs
Annelli Janssen

In opdracht van
Provincie Zuid-Holland

Het volledige rapport
Klik hier om de publicatie te downloaden