Rapport

Leren digitaliseren: Digitalisering als breekijzer voor de gewenste transitie in het hoger onderwijs

 
De coronacrisis heeft de digitalisering in het hoger onderwijs versneld. Hoe kunnen we daar grip op krijgen? En hoe kunnen we deze digitalisering inzetten voor de transitie die het hoger onderwijs moet doormaken? Dit document vormt de synthese en samenvatting van de gesprekken die we voerden in het kader van de transitie-arena die DRIFT leidde samen met het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT.
 
In 2021 faciliteerde DRIFT samen met het Versnellingsplan een transitie-aanpak om samen met friskijkers en dwarsdenkers uit het onderwijsveld tot nieuwe inzichten, transitieperspectief en -strategie te komen. Dit vond plaats in en rondom 4 uitgebreide arena-sessies.
 
De wetenschappelijke arena-aanpak brengt methoden als transitieanalyse, visievorming en backcasting samen met het identificeren van transitie-experimenten en het versterken van reeds ingezette acties. Dit proces heeft geleid tot de gezamenlijke transitievisie in dit document.
 

 Download hier het document.
 


Date
februari 9, 2022