Special Issue

Houvast voor duurzame vernieuwers – Vier perspectieven op transitiedenken en doen

 
Het is de Week van de Circulaire Economie 2021. Tijdens de Nationale Conferentie op maandag sprak demissionair staatssecretaris Stientje van Veldhoven over een ‘kantelpunt’. En op de talloze online evenementen die volgden, klinkt de roep om systeemverandering steeds luider. In deze whitepaper vergelijkt het Groene Brein vier perspectieven op transitiedenken en doen. Hoe vertalen wetenschappers van verschillende clubs (waaronder Derk Loorbach) het ‘transitiedenken’ naar ‘transitie doen’?
 
Transitie, kantelpunt, systeemverandering… begrippen die niet alleen deze week te horen zijn maar steeds vaker opduiken, bijvoorbeeld in strategieën van overheid en bedrijfsleven. En niet alleen in het kader van de circulaire economie maar ook als het gaat over energievoorziening, mobiliteit of landbouw.
 
Inmiddels zijn er vanuit verschillende Nederlandse kennisinstellingen verschillende perspectieven ontstaan op transitiedenken en doen. Het Groene Brein signaleerden we dat het niet altijd duidelijk blijkt wat de verschillen in theorie en (praktische) benadering zijn tussen hen. Daarom hebben ze het initiatief genomen, in samenwerking DRIFT, Copernicus Institute for Sustainable Development, Nyenrode Business Universiteit, NewForesight en Wageningen University & Research, dit te verduidelijken. Hoe vertalen de wetenschappers het ‘transitiedenken’ naar ‘transitie doen’? Hoe verhouden ze zich tot elkaar? Welke verschillen en overeenkomsten zien we? Waarin vullen ze elkaar aan?
 
Download de whitepaper

Download HIERHouvast voor duurzame vernieuwers’ (en de korte samenvatting ervan), inclusief bijlage met lessen uit de transitiepraktijk van Jacqueline Cramer.


Date
februari 4, 2021