publicatie

Houvast voor duurzame vernieuwers – Vier perspectieven op transitiedenken en doen

Datum 4 feb, 2021

Het is de Week van de Circulaire Economie 2021. Tijdens de Nationale Conferentie op maandag sprak demissionair staatssecretaris Stientje van Veldhoven over een ‘kantelpunt’. En op de talloze online evenementen die volgden, klinkt de roep om systeemverandering steeds luider. In deze whitepaper vergelijkt het Groene Brein vier perspectieven op transitiedenken en doen. Hoe vertalen wetenschappers van verschillende clubs (waaronder Derk Loorbach) het ‘transitiedenken’ naar ‘transitie doen’?

Transitie, kantelpunt, systeemverandering… begrippen die niet alleen deze week te horen zijn maar steeds vaker opduiken, bijvoorbeeld in strategieën van overheid en bedrijfsleven. En niet alleen in het kader van de circulaire economie maar ook als het gaat over energievoorziening, mobiliteit of landbouw.

Inmiddels zijn er vanuit verschillende Nederlandse kennisinstellingen verschillende perspectieven ontstaan op transitiedenken en doen. Het Groene Brein signaleerden we dat het niet altijd duidelijk blijkt wat de verschillen in theorie en (praktische) benadering zijn tussen hen. Daarom hebben ze het initiatief genomen, in samenwerking DRIFT, Copernicus Institute for Sustainable DevelopmentNyenrode Business UniversiteitNewForesight en Wageningen University & Research, dit te verduidelijken. Hoe vertalen de wetenschappers het ‘transitiedenken’ naar ‘transitie doen’? Hoe verhouden ze zich tot elkaar? Welke verschillen en overeenkomsten zien we? Waarin vullen ze elkaar aan?

Auteurs

Colette van der Minne – Programma manager Het Groene Brein
Prof. dr. Marko Hekkert – Directeur Copernicus Institute for Sustainable Development en hoogleraar dynamiek van innovatiewetenschappen aan de faculteit Geowetenschappen, Universiteit van Utrecht
Prof. Dr. André Nijhof – hoogleraar Duurzaam Ondernemen, Nyenrode Business Universiteit & Lucas Simons – Directeur NewForesight
Prof. Dr. Derk Loorbach – Directeur DRIFT en hoogleraar sociaal-economische transities aan de faculteit Sociale Wetenschappen, Erasmus Universiteit Rotterdam
Prof. Dr. Katrien Termeer – hoogleraar Bestuurskunde, Wageningen University & Research

In opdracht van

Het Groene Brein en in samenwerking met Copernicus Institute
for Sustainable Development, Nyenrode Business Universiteit, NewForesight en Wageningen University &Research

Het volledige rapport

Klik hier voor de publicatie ‘Houvast voor duurzame vernieuwers’ , inclusief bijlage met lessen uit de transitiepraktijk van Jacqueline Cramer.