publicatie

Het kan wel: Duurzame warmtenetten met lokale bronnen

Datum 4 nov, 2021

Wie goed kijkt, kan het al zien: Nederland zet de eerste stappen in de warmtetransitie. Maar midden-temperatuurwarmte (70 graden) is op dit moment nog altijd de standaard. Dit casusboek laat zien hoe lage-temperatuuroplossingen en lokale bronnen een duurzaam alternatief vormen voor aardgas, iets dat tot nog toe nauwelijks wordt meegenomen in beleid, modellen en financiering.

In Nederland heerst de gedachte dat lage-temperatuuroplossingen en lokale bronnen niet of nauwelijks een alternatief kunnen vormen voor aardgas. Onterecht, wat ons betreft. Er is een rijk palet aan projecten die laten zien dat duurzame warmtenetten met lokale bronnen wel degelijk mogelijk zijn.

Warmte bevindt zich namelijk overal: in oppervlaktewater, in de aarde, in rioolwaterzuiveringsinstallaties, in zonnestraling, en zelfs in de koelinstallatie van de lokale supermarkt, in scholen, ziekenhuizen en zwembaden. In de landen om ons heen zijn er al vele goede voorbeelden van wijken en huizenblokken met lage(re)-temperatuurverwarming, niet alleen in de nieuwbouw, maar ook in de bestaande bouw.

In dit casusboek nemen we u hierin mee: in een serie van 8 inspirerende voorbeelden laten we zien dat het wel kan, ook in Nederland: lokale warmtebronnen en lage-temperatuurwarmtenetten. Deze voorbeelden laten zien dat hierin veel potentie ligt om duurzaamheidsdoelen te halen.

Het volledige rapport
Klik hier om het casusboek te downloaden

Dit casusboek kwam tot stand binnen ‘COIL – Samen leren voor de warmtetransitie’. Dit innovatieve leertraject, in opdracht van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het programma Maatschappelijk Verantwoord Innoveren Energie (onderdeel van de Topsector Energie), bracht een kerngroep van innovatoren bijeen waarmee we de warmtetransitie willen versnellen: een bonte mix van bouwkundigen, wijkinitiatieven, bedrijven, architecten, etc.