publicatie

Evaluatie Versnellingshuis Nederland Circulair!

Datum 19 okt, 2021

Deze netwerkorganisatie heeft als doel ondernemers te helpen stappen te maken in circulair ondernemen, om zo regionale transities en ketendoorbraken aan te jagen. Samen met NSOB evalueerden we haar eerste vijf jaar. Is voldoende duidelijk welke versnelling dit huis eigenlijk voor wie inzet?  

Het Versnellingshuis is een samenwerking tussen het Ministerie van I&W (en uitvoeringsorganisaties), VNO-NCW/MKB-Nederland, Het Groene Brein en MVO Nederland. Deze organisatie richt zich via diverse instrumenten o.a. op het verder helpen van ondernemers om een volgende stap te maken in circulair ondernemen.

Deze evaluatie van DRIFT en de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB), halverwege de vijf-jaar-periode waaraan partijen zich initieel verbonden hebben, richt zich op het leren van lessen uit de eerste helft, om tot verbeteringen en reflectie op de toekomstige rol te komen voor de tweede helft van deze periode.

In dit rapport doen we aanbevelingen voor de online community circulairondernemen.nl, de offline ‘matching’-activiteiten, en de zogenaamde moonshot-campagnes. Als netwerkorganisatie die zelf ook weer een sterk netwerk heeft en vooral faciliteert en voor respons zorgt, is het Versnellingshuis goed in staat haar belangrijkste functie te vervullen, het leggen van verbindingen. Voor de toekomstige ontwikkeling van het hele versnellingshuis raden we aan:

  • additionaliteit voor ondernemers en voor de transitie op systeemniveau centraal te stellen
  • rode draden-analyse een veel belangrijke rol te geven
  • te werken aan een scherpere analyse en positionering hoe de transitie circulaire economie zich de komende jaren ontwikkelt.

Dit laatste vraagt ook op een herbezinning op welke versnelling en huis men voor wie inzet. Afhankelijk van het antwoord daarop doen we aanbevelingen hoe het vernellingshuis zou kunnen (1) optimaliseren (2) verbreden en dan uitfaseren (3) transformeren tot doorbraakhuis of (4) meerdere functies combineren.

Auteurs

Roel van Raak (DRIFT), Rachel Greer (DRIFT), Laura Schröer (NSOB), Jorren Scherpenisse (NSOB)

In opdracht van

Nederlandse School Openbaar Bestuur (NSOB)

Het volledige rapport

Klik hier om de publicatie te downloaden