Rapport

Evaluatierapport Happy Streets West-Kruiskade en Cool-Zuid

De stad wordt steeds drukker en de eisen die we aan de stad stellen veranderen. Daarom is de gemeente Rotterdam in 2015 gestart om samen met vooruitstrevende Rotterdammers na te denken over de stad van de toekomst en de rol van mobiliteit daarin. Om de transitie richting duurzame mobiliteit te versnellen is er ruimte gemaakt voor experimenten door middel van het Happy Streets-project. In dit evaluatierapport nemen we de effecten van deze experimenten onder de loep.

In 2017 hebben er onder de naam Happy Streets twee experimenten plaats gevonden: in oktober aan de West-Kruiskade en in november tot december in Cool-Zuid.

Tijdens Happy Streets 2017 zijn er op de West-Kruiskade een maand lang 9 parkeerplaatsen tijdelijk opgeheven en ingevuld als terras of stadslounge versierd met plantenbakken, is er een suggestieve fietsstrook door middel van gele stippen op de weg aangelegd en zijn er verschillende activiteiten georganiseerd om mobiliteit onder de aandacht te brengen en bewoners en ondernemers te betrekken bij hun leefomgeving.

In Cool-Zuid zijn er 10 parkeerplaatsen getransformeerd tot een groen pocket park met zitgelegenheden, een paviljoen op het plein, een suggestieve fietsstrook, bloembakken om fout parkeren tegen te gaan en de omgeving te vergroenen en een aantal programmatische activiteiten om ontmoeting te stimuleren.

Het doel van Happy Streets is om de nieuwe werkelijkheid van morgen, vandaag al te ervaren en te leren wat wel/niet werkt om die andere realiteit te bereiken. De centrale vraag die daarbij gesteld is:

“In hoeverre leiden de tijdelijke ingrepen in het Happy Street experiment tot een ander gedrag en andere perceptie met betrekking tot het gebruik van de openbare ruimte en mobiliteit?”

Deze vraag is beantwoord door in te zoomen op 5 transitie-ambities: mobiliserend, grensverleggend, iconisch, katalyserend en resultaat-gericht. Deze ambities zijn een indicatie voor hoe verschillende actoren betrokken zijn in het proces en zich daar eigenaar over voelen, in hoeverre mensen anders over mobiliteit gaan denken, of het project qua vormgeving de aandacht trekt, andere werkwijzen voortkomen uit het experiment en wat meetbare resultaten zijn.

Met deze evaluatie zijn lessen opgehaald over de twee transities waar dit experiment betrekking op heeft:

  • anders denken over mobiliteit en de openbare ruimte;
  • andere manieren van samen stad maken.

In dit rapport lees je alles over de evaluatie en de daaruit volgende lessen.

Referentie.
Rach, S. & Lodder, M. (2018). Evaluatierapport Happy Streets West-Kruiskade en Cool-Zuid.

Meer informatie.
Download het volledige evaluatierapport of de samenvatting. Bezoek onze projectpagina voor meer informatie over het Happy Streets-project.


Date
april 10, 2018