Rapport

Eindrapport Bouwdepot Eindhoven: Rust in het hoofd

 

Een stabiel en onvoorwaardelijk inkomen creëert financiële rust en geeft de meeste (t)huisloze jongvolwassenen meer vertrouwen in de toekomst. Dat is de conclusie die onderzoekers van DRIFT trekken over de pilot van het Bouwdepot in de gemeente Eindhoven, waarbij 30 deelnemers van 18 tot 21 gedurende een jaar elke maand 1050 euro kregen.

 

Het aantal jongvolwassenen dat kampt met schuldenproblematiek en financiële stress is de afgelopen jaren gestegen. De booschap aan 18- tot 21-jarigen is dat ze volwassen zijn, maar niet als volwassene worden betaald vanwege het jeugdloon en ze kunnen ook geen volwassenensteun krijgen vanwege de jongerennorm in de bijstand.

 

Het Bouwdepot biedt gemarginaliseerde jongvolwassenen financiële stabiliteit, ontdekkingsruimte en een lerende omgeving. Kernwaarden bij de aanpak zijn: financiële rust, onvoorwaardelijk leef- en leergeld, handelen in vertrouwen en autonomie van de jongeren. Aan het begin van het jaar stellen de deelnemers een bouwplan op met daarin hun doelstellingen voor het aankomende jaar. Zij worden begeleid en gecoacht door professionals van de betrokken zorg- en opvangorganisaties uit de deelnemende gemeente.

 

Hoe is het de 30 deelnemers vergaan die in 2021 aan deze interventie deelnamen? Uit ons onderzoek blijkt dat de deelnemers gedurende het jaar leren om keuzes te maken en zichzelf beter leren kennen, door bijvoorbeeld het uitproberen van bijbanen of het volgen van therapie. Na afloop van het jaar werkte 30,4% van de deelnemers voltijd (t.o.v. 8.7% bij de start) en was 56,5% van de deelnemers schuldenvrij (t.o.v. 30,4% bij de start). Hoewel het vaak onmogelijk is om in een jaar tijd alle problemen op te lossen, ervaren de meeste deelnemers een adempauze. 

Lees hier de publieksversie van de uitkomsten, ‘Rust in het hoofd‘.
 

 

De volledige achtergrond, methodologie en resultaten, vind je in het rapport ‘Rust in het hoofd: De waarde van financiële stabiliteit voor gemarginaliseerde jongvolwassenen’.
 

Klik hier om het rapport te downloaden

 


Date
mei 24, 2023