Interview

Duurzaamheid als klassenkwestie.

Steden worden steeds duurzamer: elektrische auto’s, zonnepanelen en stadstuinen zijn in opkomst. Deze mooie en noodzakelijke initiatieven hebben echter ook een schaduwzijde.

 

Op 7 oktober 2016 verdedigde promovendus Shivant Jhagroe met succes zijn proefschrift ‘Urban Transitions Politics’, waarin de onderzoeker de keerzijden en kansen van de stedelijke transitie uiteenzet. Jhagroe laat zien dat de praktijk van duurzame stedelijke transities grofweg twee politieke gezichten heeft: enerzijds heeft de transitie een democratisch potentieel, waarbij alternatieven voor technologische oplossingen en economische groei worden ontwikkeld met aandacht voor kwetsebare maatschappelijke groepen. Anderzijds kunnen duurzame stedelijke transities ongelijkheid in stand houden, doordat initiatieven minder kapitaalkrachtige burgers moeilijker bereiken, hetgeen kan leiden tot ongelijke verdeling van bijvoorbeeld groene ruimtes.

Naar aanleiding van Shivants promotie publiceerde Parool een interview met de promovendus. Lees hier het artikel.


Date
december 5, 2016