Rapport

DRIFT-evaluatie van Onderwijs op Maat

Sinds 2013 is DRIFT aangesloten bij het mobilisatieprogramma Van De Straat, een beweging die zich ten doel heeft gesteld om jongeren die kampen met dak- en thuisloosheid een perspectief te bieden op een duurzame toekomst. Samen met Stichting Zwerfjongeren Nederland, Federatie Opvang en het Kansfonds worden landelijke en lokale partners in stelling gebracht om de systematische uitsluiting van jongeren tegen te gaan.  

 

Als (ex) dak- en thuisloze jongeren een opleiding kunnen volgen en tegelijkertijd je leven weer op orde krijgen: dat is de kern van Onderwijs op Maat. In 2015 zijn partijen in Friesland en Groningen gaan samenwerken in zogenaamde proefvelden om dat mogelijk te maken voor ongeveer 35 jongeren. In de periode oktober tot en met december 2016 is voor het proefveld Groningen een tussentijds evaluatieonderzoek uitgevoerd door DRIFT. In dit onderzoek, uitgevoerd door Karlijn Schipper en Frank van Steenbergen worden de knelpunten, randvoorwaarden en impact van Onderwijs op Maat blootgelegd.

 

Auteurs

Frank van Steenbergen en Karlijn Schipper

 

Titel

Onderwijs op maat. Een tussentijdse evaluatie van het proefveld Groningen.

 

Meer lezen?

Hier lees je de volledige DRIFT-evaluatie van Onderwijs op Maat.


Date
maart 13, 2017