publicatie

Derk Loorbach benoemd tot hoofdcurator van de 10e IABR: Shock and Roll

Datum 29 mrt, 2021

Het Bestuur van de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam heeft Derk Loorbachdirecteur van DRIFT, het Dutch Research Institute for Transitions, en hoogleraar sociaaleconomische transities aan de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences van de Erasmus Universiteit Rotterdam, benoemd tot hoofdcurator van de volgende editie van de IABR, SHOCK AND ROLL.

SHOCK AND ROLL opent in het najaar van 2022 en is de eerste in een nieuwe reeks biennales die zonder terughoudendheid zullen inzetten op transitie. Op de dringende noodzaak in de ontwerppraktijk aan het werk te gaan met het alles moet anders waar de wetenschap ons toe oproept, waar de klimaatdoelstellingen van Parijs om vragen, waar de wereldgemeenschap zich met de 2030 Agenda for Sustainable Development van de VN aan heeft gecommitteerd, en waar de werkelijkheid van de klimaatcrisis ons iedere dag opnieuw mee confronteert.

Met SHOCK AND ROLL start tevens een meerjarige samenwerking tussen de IABR, DRIFT en de Rotterdamse Academie van Bouwkunst, een alliantie van verbeelders, transitiedenkers en ontwerpers.

Photo by Aad Hoogendoorn ©

IABR-directeur George Brugmans: “Met de benoeming van Derk Loorbach wil de IABR een cruciale volgende stap zetten naar het actief in de praktijk helpen brengen van waar de klimaatdoelstellingen om vragen: alles moet anders. Des te urgenter, nu de coronacrisis ons in ons hemd heeft gezet en duidelijk maakt dat we de samenleving echt anders moeten organiseren willen we de snel toenemende dreiging van de veel ernstiger klimaatcrisis nog tijdig het hoofd kunnen bieden. Ik heb Derk gevraagd om ontwerp- en transitiepraktijken samen te brengen met als doel de stap te zetten van ontwerpend onderzoek naar ontwerpend ontwikkelen. Aan hem de opdracht om samen met een team van jonge curatoren van de IABR een transitieontwerppraktijk te maken. Zodat we kunnen versnellen. Meer actie, met meer sociaalmaatschappelijke impact. Laten zien wat “alles moet anders” betekent, dat we veel los moeten laten, maar ook dat en hoe we verder kunnen: shock and roll.”

Derk Loorbach: “SHOCK AND ROLL wil verbeeldingskracht, ontwerp en transitiekennis versmelten om uit evenwicht te brengen. Om aan routines te ontsnappen. Om te stoppen waarmee we moeten stoppen. En om wat mogelijk is ook mogelijk te maken. Ik noem het ontwerpend ontwikkelen. Improviseren én doorspelen. Afbreken én herontwerpen. Disruptie én transitie. Vooruitstruikelen: uit evenwicht, maar zonder te vallen. Shock and roll!