Opinie

De politieke economie van misleiding

Veertig jaar geleden begon Matthijs Hisschemöller als onderzoeker bij de Universiteit van Amsterdam. Sindsdien heeft hij onderzoek gedaan naar de relatie tussen kennis en beleid met een accent op de energietransitie.
 
In dit afscheidscollege, dat hij gaf op 13 mei 2022, wil hij nagaan hoe het komt dat besluitvormers de oplossingsruimte voor zichzelf beperken in plaats van verruimen. Waarom is er zo vaak sprake van een tunnelvisie?
 
Om bij Matthijs’ eigen woorden te blijven: “Na 20 jaar onderzoek naar de energietransitie heb ik de conclusie getrokken dat dommigheid niet als verklaring voldoet. Ik zal nu eerst kort uitleggen waarop mijn observaties inzake de energietransitie zijn gebaseerd. Daarna neem ik u mee op een reis door heden en verleden, door politieke theorieën van toen en nu om een verklaring te ontwikkelen voor wat wij zien gebeuren: het steeds maar weer voortrekken van grote multinationals ten opzichte van innovatieve ondernemers en de tanende invloed van de gekozen volksvertegenwoordiging op het beleid.”
 
Hij illustreert aan de hand van het vraagstuk voedsel, klimaat en gezondheid, ofwel de transitie van dierlijke naar plantaardige eiwitten. Daarna volgen enkele algemene conclusies, maar niet nadat “ik eerst enkele opmerkingen heb gemaakt over de actualiteit van oorlog en de ontwrichtende uitwerking van oorlog op onafhankelijke wetenschap.”
 
Kijk hier het college terug

 
Download hier de PDF

 


Date
juli 18, 2022