Opinie

De ombouw van het sociale domein is een generatieproject

Schaduwwethouder Derk Loorbach over de context van sociale problemen

In deze columnreeks van Vers Beton deelt Prof. Loorbach zijn visie op het gemeentebeleid van Rotterdam. Terwijl gevierd wordt dat Rotterdam in lijstjes van Lonely Planet en de Washington Post staat, voert de stad ook nog steeds veel slechte lijstjes aan. Het gaat dan bijvoorbeeld om armoede, schooluitval en sociale uitsluiting. Decentralisatie van zorg en welzijn zou hierin deels verandering moeten brengen, door de professionals dichterbij te brengen en ze meer mandaat en ruimte te geven om zo snel mogelijk in te grijpen. Desalniettemin lijkt armoede een vicieuze cirkel te zijn.Prof. Loorbach meent dat sociale problemen van mensen alleen duurzaam opgelost kunnen worden als ook de context waarin ze ontstaan verandert.

 

‘Read more’

Vers Beton


Date
oktober 31, 2016