De nieuwe transformatie en sturingspanarchie

“De opkomende realiteit van sturingsanarchie, gecombineerd met het onvermogen van regulier beleid om tot structurele veranderingen te komen, vraagt om een alternatieve politieke filosofie.”

De grote maatschappelijke opgaven van deze tijd zijn in zekere zin het bijproduct van een geslaagde periode van modernisering die zich gedurende de afgelopen twee eeuwen heeft voltrokken. De enorme maatschappelijke vooruitgang heeft tegelijk geleid tot ecologische, economische en institutionele problemen die schier onoplosbaar lijken. Decennia van milieubeleid en liberalisering hebben weliswaar efficiëntie en oplossingen voor acute en direct zichtbare problemen opgeleverd, maar juist de grotere vragen blijven onopgelost.

 

De marginale oplossingen die worden aangedragen verbeteren welliswaar het bestaande maar leiden niet tot meer radicale of structurele systeemvernieuwing. Ze lopen als het ware vast in het zogenaamde ‘probleem-industrieel complex’: maatschappelijke stelsels van partijen, structuren en belangen die zijn opgebouwd om effectief meetbare problemen op te lossen en dus gebaat zijn bij voldoende aanbod van die problemen.

 

In deze bijdrage verkent Prof. Loorbach  vanuit transitieperspectief en historische context het potentieel van een nieuwe maatschappelijke omwenteling die zich langzamerhand aandient: de Nieuwe Transformatie.

 

‘Read more’

Link to external site


Date
oktober 14, 2015