Opinie

College Amsterdam houdt rug niet recht

De Sluisbuurt in Amsterdam Oost moet nog gebouwd worden, maar ondertussen wordt het gesprek rond de warmtevoorziening in deze buurt steeds verhitter gevoerd. Hoe duurzaam zal deze warmtevoorziening worden? DRIFT-directeur en professor Socio-Economische Transities Derk Loorbach en Mischa Meerburg van Amsterdam Fossielvrij waarschuwen voor investeringen in oude systemen.

De geplande nieuwbouw in de Sluisbuurt in Amsterdam Oost krijgt mogelijk een veel minder duurzame warmtevoorziening dan op basis van de huidige technieken mogelijk is. Dat terwijl het nieuwe college heeft gezegd groene koploper van Europa te willen worden. Wethouder duurzaamheid Marieke van Doorninck wil woensdag aan de Raad voorstellen om akkoord te gaan met hoge temperatuur-warmte van Nuon in de Sluisbuurt. Dit terwijl de Gemeenteraad in een motie in november 2017 heeft gezegd dat Amsterdamse nieuwbouwwijken nooit meer op hoge temperatuur verwarming worden aangesloten. Omdat nieuwbouwwijken geen hoge temperatuur nodig hebben. Omdat je nieuwe huizen namelijk goed kan isoleren.

De gemeente doet in haar voorstel voor de Sluisbuurt flink haar best Nuon voor te trekken. In haar warmteplan staat zelfs dat de restwarmte van de gascentrale in Diemen een lagere CO2-emissie zou hebben dan zogenoemde ‘all-electric’ woningen aangesloten op een warmtepomp waarmee alles in het huis wordt gedaan: de (tap)warmtevoorziening, het koken, de verlichting en de apparaten zoals computer, telefoon en TV. De gemeente maakt hierbij gebruik van een vreemde rekentruc. De inzet van eigen zonnepanelen mag namelijk niet mee worden meegerekend in het CO2-plaatje van zo’n huis, wat voor een all-electric-huis dus zeer nadelig uitpakt. Onbegrijpelijk, en met deze manier van denken wordt Amsterdam natuurlijk nooit groene koploper.

Terwijl minister Wiebes het land motiveert duurzamer te gaan leven en van het gas af te gaan, dreigt de hoofdstad een spiksplinternieuwe wijk juist aan de aardgascentrale van NUON vast te ketenen met een verouderde hoge temperatuur techniek die beter geschikt is voor slecht geïsoleerde woningen. Terwijl duurzaam Nederland en Amsterdam klaar staan om wijken van de toekomst te gaan bouwen lijkt dit college juist langer afhankelijk te willen blijven van fossiele brandstoffen en restwarmte uit de industrie.

In de woorden van het coalitieakkoord was de hoofdstad in de 21e eeuw beland, maar in daden dreigt Amsterdam terug te vallen naar de vorige eeuw. De Raad kan niets anders doen dan het warmteplan voor de Sluisbuurt woensdag wegstemmen.

Ondertekend:
Professor Derk Loorbach – DRIFT, Erasmus Universiteit
Mischa Meerburg – Amsterdam Fossielvrij

Bijlage:

  • Professor Andy van den Dobbelsteen, energiedeskundige van de TU Delft en verbonden aan AMS, Amsterdam Metropolitan Solutions, concludeert dat er meer dan genoeg duurzame warmte beschikbaar is om de Sluisbuurt comfortabel te verwarmen.
  • Pier Vellinga, een van Nederlands meest gerenommeerde klimaatdeskundigen, geeft aan dat het voor het klimaat niet van belang is in welk seizoen de reductie van CO2 plaatsvindt. Het gaat er om dat de CO2-uitstoot omlaag gaat. Dat kan door heel veel duurzame elektriciteit op te wekken. Amsterdam vindt dat je de duurzame elektriciteit die je zelf opwekt niet mag toerekenen aan je eigen warmtepomp. Want zonnepanelen wekken stroom op in de zomer, terwijl een warmtepomp in de winter stroom nodig heeft. Dit gaat niet alleen om de Sluisbuurt. De rekentruc van de gemeente geldt in principe voor heel Amsterdam. Het vreemde van de rekentruc is dat een gasgestookte warmtecentrale duurzamer uitkomt dan een zeer goed geïsoleerd all electric woning. Minister Blok heeft in een toelichting op het Bouwbesluit, het wettelijk kader voor het warmteplan, al in 2013 aangegeven dat een oplossing voor lage temperatuur verwarming met een warmtepomp in combinatie met zonnepanelen duurzamer is dan stadswarmte.
  • Opvallend is dat het IJburgse Centrumeiland de dans ontsprong: die buurt wordt energieneutraal en wordt niet aangesloten op hoge temperatuur stadswarmte. De planontwikkeling voor Strandeiland gaat een duurzame koers met de mogelijke implementatie van een nieuwe sanitatie, waarmee veel energie bespaard en teruggewonnen wordt en waarmee dit eiland mogelijk zelfs energiepositief kan worden.
  • Nieuw en revolutionair is lage temperatuur niet voor nieuwbouw. In andere wijken in Nederland worden al sinds jaren warmtepompen en Warmte Koude Opslag (WKO) toegepast als standaard voor nieuwbouw.

Meer weten
Lees hier meer over de warmtetransitie in Amsterdam of neem contact op met Ilonka Marselis via marselis@drift.eur.nl of 06-4329 0513.


Date
juli 17, 2018