Rapport

Burgers, overheden, en de transitie naar aardgasvrije wijken

De transitie van gas naar andere warmtebronnen is niet een overheidstaak, maar wel een overheidsdoel. Het vereist participatie van burgers. Wat maakt dat mensen mee gaan doen met het aardgasvrij maken van hun woning? Wat kunnen we leren over sociale processen bij participatie? En wat betekent dat voor de rol van de overheid: hoe zet je het proces op, en hoe kun je het monitoren? In een rapport in opdracht van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving gingen DRIFT-onderzoekers PJ Beers, Sem Oxenaar en Igno Notermans op zoek naar antwoord op deze vragen.
 
Lees het hele rapport hier:
 
 


Date
juli 14, 2020