publicatie

Ambtelijke ruimte bouwen

Datum 16 nov, 2023

Gemeenten hebben de regie gekregen in de transitie van de gebouwde omgeving en ambtenaren spelen daarbij een belangrijke rol. Maar hoe pak je de regie? Dit stuk gaat over het vakmanschap dat daarbij komt kijken.

Herken jij je in de volgende punten?

  • Je neigt te verzanden in afstemmen en plannenmakerij, terwijl de beweging buiten moet plaatsvinden
  • De gemeenteraad heeft eigenlijk nauwelijks een idee welke kant het op moet
  • Je hebt te weinig capaciteit en moet die telkens maar weer loskrijgen bij ingehuurde adviseurs en collega’s
  • Het Rijk is telkens te traag met toegezegde regels en middelen
  • Bewoners en bedrijven wachten af, en kijken de hele tijd naar jou
  • Je begint elke dag gedreven met je werk, omdat je beseft dat jij een cruciale rol speelt bij de verduurzaming en bestaanszekerheid binnen jouw gemeente

… dan werk je waarschijnlijk aan de transitie van de gebouwde omgeving.

Voor deze ambtenaren is er veel informatie. Over wijk- en woningtypologieën, duurzame warmtebronnen, business cases, koppelkansen en participatie. Misschien praten we alleen wat te weinig over de behendigheid – het vakmanschap – om de situatie te creëren van waaruit je daadwerkelijk regie kan voeren.

Met dit rapport willen wij ambtenaren helpen om de ruimte te creëren om hun werk goed te doen. Het is gebaseerd op tips van collega’s uit verschillende gemeenten en onderzoek naar wat ambtelijk vakmanschap is; wat het betekent om te ondernemen in je organisatie en hoe transities werken. We hopen dat je dit kan gebruiken om, naast het dagelijkse ren- en vliegwerk, een meer gevarieerde en tactische aanpak te kiezen in deze opgave.

Auteurs
Matthijs Taanman (GovernEUR), Aron Teunissen (DRIFT), Gijs Diercks (DRIFT), Dieke Schutjens (Stroomversnelling)

In opdracht van
Stroomversnelling

Het volledige rapport
Klik hier om de publicatie te downloaden