Rapport

Nieuwe businessmodellen in het Groene Hart

 
Maak kennis met twee businessmodellen van de toekomst: de innovatieve veehouder en de nattelandbewerker. Ieder met eigen mogelijkheden, kansen en obstakels. In deze studie voor ACCEZ Groene Hart Circulair gaan Annelli Janssen en PJ Beers naar nieuwe businessmodellen in het Groene Hart.
 
Bodemdaling en internationale concurrentie oefenen steeds meer druk uit op de melkveehouderij in het Groene Hart. Doorgaan op de oude voet – internationaal kostprijsleiderschap – lijkt steeds minder haalbaar: we hebben een transitieopgave naar een circulaire landbouw. Nieuwe businessmodellen kunnen daarin een belangrijke drager zijn. Onderzoekers van DRIFT onderscheiden twee richtingen naar de toekomst: één voor lokale veehouderij en één voor bewerking van natte bodems.
 
Klik hier voor een korte samenvatting
 

Klik hier voor het volledige rapport
 


Date
november 19, 2021

Bekijk link