Project

Van niche naar mainstream – Hoe duurzame praktijken te verspreiden

Ondanks vele pogingen en initiatieven om het bedrijfsleven en de samenleving te verduurzamen, zijn deze onvoldoende om het hoofd te bieden aan huidige duurzaamheidsuitdagingen. Talrijke lokale initiatieven, bedrijven en sociale innovators hebben echter op succesvolle wijze duurzame praktijken geïntroduceerd. Zij opereren in een niche maar bieden innovatieve ideeën en alternatieven die de potentie hebben op grotere schaal bij te dragen aan duurzaamheid.

Om het proces van mainstreaming beter te kunnen begrijpen en beleidsmakers en andere actoren te ondersteunen in het maken van beslissingen, werkten DRIFT en het Ecologisch Instituut samen in het Von der Nische in den Mainstream onderzoeksproject

Het belangrijkste resultaat van het project is een methode voor impactmeting gericht op het clusteren en evalueren van duurzaamheidspraktijken (Wunder et al., 2018). Deze methode maakt het mogelijk om best practices en kernvariabelen te identificeren. Verder analyseerden we de dynamiek van mainstreaming om te begrijpen of en hoe eigenschappen van duurzame niches binnen dergelijke processen veranderen.

DRIFT leidde het onderzoek naar en de uitvoering van het eerste doel: het voorzien in een definitie en systematisch overzicht van het opkomende transformatie-onderzoeksveld. Dit omvatte het markeren van de grenzen van het onderzoeksveld en het identificeren van de overlap met andere velden, het specificeren van de doelen en inhoudelijke focus en het in kaart brengen van de onderzoeks- en evaluatiemethoden.

Meer lezen
Wil je meer weten over het project? Lees het rapport van onze expertworkshop over transformatie-onderzoek in juni 2016 in Berlijn; ons working paper en ons projectrapport (German), waarin we beargumenteren dat transformatie-onderzoek nog geen afgerond onderzoeksveld is, maar een opkomend onderzoeksperspectief dat verschillende onderszoeksstromingen verenigt; en ons viewpoint paper, waarin overeenkomsten en verschillen tussen de concepten transitie en transformatie worden bediscussieerd.

Duur van het project
Het Van Niche tot Mainstream project liep van maart 2015 tot november 2017.

Financiering
Het project is gefinancierd door het Duitse federale Milieubureau en het Duitse ministerie van Milieu

Partners
Ecologisch Instituut

DRIFT Team
Julia Wittmayer en Katharina Hölscher
Publicaties

  • Hölscher, K., Wittmayer, J.M. and Loorbach, D. (2017) Transition versus Transformations: What’s the difference? Environmental Innovation and Sustainability Transitions. Link.
  • Wittmayer, J.M., and Hölscher, K. (2017) Transformationsforschung – Definitionen, Ansätze und Methoden. Dessau-Roßlau: Umweltbundesamt. PDF.
  • Wittmayer, J.M., Hölscher, K., Wunder, S. and S. Veenhoff (2018) Transformation research – exploring methods for an emerging research field. Umweltbundesamt Texte 01/2018. Dessau-Roßlau: Umweltbundesamt. Link.
  • Wittmayer, J.M. and Hölscher, K. (2016) Transformation research – Goals, Contents and Methods. Workshop Report. Rotterdam: DRIFT. PDF.