Project

Urban Biodiversity and Ecosystem Services (URBES)

 

In Europa woont 75% van de populatie in stedelijke gebieden. Het is de verwachting dat dit aantal in sommige landen zal stijgen tot 80% in 2020. Door onder andere de toenemende bevolkingsdichtheid en ontwikkelingsdruk vindt er snelle verstedelijking plaats van land rondom steden. Het URBES-onderzoeksproject voorziet in de kennis die nodig is om de relatie te begrijpen tussen urbanisatieprocessen en de ecosysteemdiensten die deze processen ondersteunen.

URBES richt zich op het kennisgat met betrekking tot de bijdrage van stedelijke biodiversiteit en ecosysteemdiensten aan menselijk welzijn. Het Europese project wordt gecoördineerd door het Stockholm Resilience Centrum en gefinancierd door BiodivERsA.

Het onderzoek bouwt verder op en zorgt voor uitbreiding van onderzoek over functionele diversiteit en veerkracht, stedelijke ecosysteemdiensten, en theorieën met betrekking tot instituties en economieën. Het doel is om Europese steden te ondersteunen in aanpassing aan klimaatverandering en verkleining van de ecologische voetafdruk door het ontwikkelen van intedisciplinaire en holistische principes, beleid en praktische handvatten voor toepassing in steden. Aan de hand van de Economics of Ecosystems and Biodiversity-benadering (TEEB) worden technieken voor het waarderen van ecosysteemdiensten in de stedelijke context verbeterd, de implicaties voor bestuur verkend en richtlijnen voor lokale overheden ontwikkeld.
Het URBES-team ontwikkelt een toolkit om lokale overheden handvatten te bieden in het management van biodiversiteit en ecosysteemdiensten. In vier Europese steden, Berlin, Stockholm, Rotterdam en Salzburg, is hiertoe empirisch onderzoek verricht. De instituten ICLEI en IUCN werken nauw samen om de onderzoeksresultaten te verspreiden en lokale overheden overeenkomstig met de uitkomsten te trainen.

De URBES partners zoeken daarnaast actief naar verbindingen met internationaal beleid en mondiale partnerschappen zoals de Convention on Biological Diversity (CBD), TEEB, de Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES), de EU 2020 Biodiversity Strategy en de EU Thematic Strategy on the Urban Environment.

Duur van het project
Het URBES-project liep van januari 2012 tot augustus 2014.

Financiering
URBES is gefinancierd door middel van de BiodivERsA 2010-2011 joint call.

Partners
Stockholm Resilience Centre, Zweden (coördinator);
Beijer Institute of Ecological Economics, Zweden;
Erasmus University Rotterdam, Nederland;
Humboldt-University, Duitsland;
Kiel Institute for the World Economy;
Mistra Urban Futures, Zweden;
Universitat Autònoma de Barcelona, Spanje;
University of Kiel, Duitsland;
University of Salzburg, Oostenrijk;
The New School New York, Verenigde Staten (eigen financiering);
University of Helsinki, Finland (eigen financiering).

DRIFT-team
Niki Frantzeskaki