Project

TRANSIT

 
Hoe interacteert sociale innovatie met andere vormen van (transformatieve) verandering en hoe worden actoren in deze interactie gesterkt of juist ontmoedigd? Hoe kun je de impact of het potentieel van transformatieve sociale innovatie vergroten, mensen ondersteunen en verandering naar duurzame ontwikkeling in de maatschappij faciliteren?

 

In het TRANSIT (TRANsformative Social Innovation Theory) project streven twaalf onderzoeksinstituten, gecoördineerd door DRIFT, naar het beantwoorden van deze vragen door te onderzoeken hoe netwerken van sociaal ondernemers en sociale innovatieprojecten bijdragen aan tranformatieve maatschappelijke verandering. Voorbeelden van casestudies zijn de Living Knowledgde kenniswinkels, time banks, Makerspaces, Transition Towns, ecodorpen en alternatieve energiecorporaties. Het doel van TRANSIT is om te ontrafelen hoe deze fenomenen opereren binnen transnationale netwerken, verspreid over Europa en Latijns-Amerika.

 

Het TRANSIT-team zal op basis van de uitkomsten van dit project een theorie van transformatieve sociale innovatie ontwikkelen, gericht op verandering en empowerment. Deze theorie zal niet alleen relevant zijn voor een wetenschappelijk publiek, maar ook voor beleidsmakers, sociaal ondernemers en praktijkdeskundigen. Het team streeft naar het creëren van een continue wisselwerking tussen interdisciplinaire theorievorming, empirisch onderzoek (aan de hand van verdiepend veldwerk en vergelijkend meta-analyse) en een transdisciplinaire vertaling naar praktische inzichten en instrumenten. Lees meer over het project, de casestudies en de publicaties op de TRANSIT website.

 
Duur van het project
TRANSIT duurt 4 jaar en loopt van 1 januari 2014 tot het eind van 2017.

 
Financiering
Het project is gefinancierd door het Zevende kaderprogramma voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (KP7) van de Europese Unie (subsidieovereenkomst No 613169).

 
Partners
Het project wordt uitgevoerd door twaalf onderzoeksinstituten in Europa en Latijns-Amerika en gecoördineerd door DRIFT.

 
DRIFT Team
Flor Avelino, Julia Wittmayer