Project

SUSTAIN: Stedelijke Duurzaamheid en Transitiemanagement in Hoger Onderwijs

Tweederde van de wereldbevolking zal binnen 50 jaar in steden wonen. Deze snelle urbanisatie creëert veel uitdagingen voor toekomstige generaties. Het SUSTAIN project is ontstaan vanuit de gedachte dat het hoger onderwijs een cruciale rol speelt in het omgaan met deze uitdagingen, door de toekomstige stadsontwikkelaars en stedenbouwkundigen op te leiden.  

 

Onderwijs moet in kunnen spelen op huidige en toekomstige veranderdynamiek en dient kennis en vaardigheden over te dragen aan jonge professionals om uitdagingen het hoofd te bieden. SUSTAIN streeft ernaar om onderwijsprogramma’s gericht op stedelijke duurzaamheid en transitiemanagement te versterken. Europese en Aziatische studenten hebben profijt hebben van hoogwaardige internationale en multidisciplinaire onderwijsprogramma’s die theorie en praktijk integreren.

Het doel van het project is onder andere het verbeteren van de kwaliteit van hoger onderwijs gericht op duurzame stedelijke ontwikkeling in Europa en op partneruniversiteiten in Azië. Dit doel wordt bereikt door gestandaardiseerde onderwijsmodules te ontwikkelen en deze te verrijken met internationale perspectieven, academische vaardigheden en praktische competenties. Op deze manier slaat het project een brug tussen hoger onderwijs en de praktijk van duurzame stedelijke ontwikkeling.

Het project richt zich ook op het promoten van internationale samenwerkingen tussen Europese en Aziatische onderwijsinstellingen en de samenwerking tussen Erasmus Mundus Programma’s. Lokale organisaties brengen best practices en casestudies in en dragen bij aan het in kaart brengen van het arbeidsmarktperspectief van studenten. SUSTAIN draagt bij aan het vergroten van de zichtbaarheid van en toegang tot Europees hoger onderwijs in Azië om toekomstige Aziatische studenten aan te trekken.

De rol van DRIFT
De hoofdtaak van DRIFT is het integreren van wetenschappelijke expertise over Stedelijk Transitiemanagement in de verschillende onderdelen van het project. Dit behelst onder andere het ondernemen van activiteiten gericht op kennis (zoals curriculumontwikkeling), informatie (het ontwikkelen van een online platform) en communicatie (het organiseren van evenementen en workshops). DRIFT ontwikkelt een onderwijsmodule over Stedelijk Transitiemanagement en cursusmateriaal waarin handvatten voor beleid en participatieve methoden worden geïntegreerd. Ook organiseert DRIFT een interactieve online cursus voor zowel praktijkprofessionals en studenten van over de hele wereld.

 

Erasmus Mundus Action 3 project 

Het SUSTAIN Project is onderdeel van een selectie van recente Erasmus Mundus Action 3 projecten die worden gewaardeerd vanwege een hoog niveau van duurzaamheid en grote relevantie voor activiteiten binnen het Erasmus+ programma. Erasmus+ is een programma van de Europese Unie dat projecten, partnerschappen, evenementen en mobiliteit op de gebieden onderwijs, training, jeugd en sport ondersteund. Lees het rapport hier.

Duur van het project

Het SUSTAIN project liep van 2014 tot 2016.

Financiering

Het SUSTAIN project is gefinancierd door de Europese Commisie en mede-gefinancierd door het Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA).

Partners

Institute for Housing and Urban Development Studies, Nederland (coördinator); The Dutch Research Institute For Transitions, Nederland; Rotterdam School of Management, Nederland; Darmstadt University of Technology, Duitsland; National Technical University of Athens, Griekenland; European Academy of Bolzano, Italië; Ca’ Foscari University of Venice, Italië; Gadjah Mada University, Indonesië; Centre for Environmental Planning and Technology, Indië; Beijing University of Civil Engineering and Architecture, China; International Council for Local Environmental Initiatives, Duitsland.

Lees meer
Lees meer over het SUSTAIN project, activiteiten en resultaten op de SUSTAIN-website.