Project

Social Innovation Community

 

De afgelopen jaren zijn in Europa een breed scala aan organisaties en netwerken voor sociale innovatie ontstaan in reactie op aanhoudende maatschappelijke uitdagingen. Deze activiteiten betrekken echter vaak slechts een kleine groep mensen, en zijn door beperkte coördinatie en zichtbaarheid niet in staat om een kritische massa te bereiken. Het Social Innovation Community (SIC) project, dat geleid wordt door een consortium van 12 organisaties, bouwt aan een omgeving waarin sociale innovaties kunnen ontstaan en zich verder kunnen ontwikkelen.

 

Deze gemeenschap of netwerk van netwerken bouwt voort op bestaande sociale innovatie-gemeenschappen in onder andere de publieke sector, digitale netwerken, de sociale economie, steden, regio’s en burgerinitiatieven. De SIC-activiteiten dragen bij aan het verdiepen van de kennis en capaciteiten van de netwerken om te handelen en groeien. Ook ondersteunen we de samenwerkingen tussen sociale innovators, beleidsmakers en andere stakeholders in het publieke domein voor het effectief oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

 

Vanuit het uitgangspunt dat open innovatie noodzakelijk is voor het adresseren van maatschappelijke uitdagingen, ontwikkelt het SIC-project een aantal online en offline activiteiten. We ontwikkelen onder andere lokale experimenten, ondersteunen hubs, bieden zomercursussen aan, organiseren workshops over sociaal leren en beleid en ontwikkelen een digitaal leerplatform. Elk bestaand netwerk heeft een netwerkfacilitator die SIC-activiteiten aan zijn of haar netwerk verbindt en de relaties binnen en buiten het netwerk verstevigt.

 
De rol van DRIFT
DRIFT is betrokken bij de activiteiten met betrekking tot sociaal leren, experimenteren en onderzoek. Allereerst voeren wij gedurende project de monitor en evaluatie uit van de vijf hubs in Europa. We hebben tevens bijgedragen aan de review van de samenwerking- en deeleconomie voor het Research Landscape of Social Innovation rapport. Ook organiseert DRIFT gedurende het project een aantal workshops gericht op het versnellen van het onderzoek naar sociale innovatie.
 
De eerste transformatieve onderzoekssessie over de nieuwe economie vond plaats op 8 juni 2017. Een samenvatting van de bijeenkomst is hier te lezen. Vanuit het oogpunt van leeractiviteiten heeft DRIFT de mede-organisatie op zich genomen van de eerste zomerschool over sociale innovatie, die in 2017 in Bologna plaats vond. Daarnaast ontwikkelt DRIFT’s Transition Academy een serie workshops met als doel het leerproces van sociale innovatie-actoren uit te breiden en te verdiepen, en het leerproces binnen het SIC-netwerk te ondersteunen. In November 2017 vindt de eerste SIC Learning Relay plaats in Rotterdam, waarbij wordt gefocust op transformatieve innovatie.

 

Lees meer
Lees meer over de activiteiten en netwerken op de SIC website.

 
Duur van het project
Het SIC project loopt van februari 2016 tot februari 2019

 
Financiering
SIC wordt gefinancierd door middel van het Horizon 2020 Programma, en wordt geleid door een consortium van 12 Europese organisaties.

 
Partners
AEIDL – project coördinator en facilitator van het netwerk sociale economie; TUDO – coördinator onderzoek; UNIBO  – coördinator leerprocessen en facilitator van het netwerk steden en regio’s); The Young Foundation – coördinator experimenten en facilitator van het innovatienetwerk van gemeenschappen en tussenpersonen; Nesta –  coördinator beleid en facilitator van het DSI network; SIL – betrokken bij de onderdelen experimenten, leren en beleid; Sinnergiak UPV/EHU – facilitator van het netwerk van innovators in de publieke sector; ZSI –  coördinator strategie; DTI – facilitator van de netwerken voor gemeenschaps-
en deeleconomie
, corporate sociale innovatie en inclusieve ontwikkeling; SIX (Social Innovation Exchange) – coördinator van betrokkenheid en verspreiding; REVES.

 
DRIFT Team
Julia Wittmayer (Project Lead), Marijke de Pous (Social Learning lead), Sophie Buchel, Giorgia Silvestri