Project

Social Innovation Community

De afgelopen jaren zijn in Europa een breed scala aan organisaties en netwerken voor sociale innovatie ontstaan in reactie op aanhoudende maatschappelijke uitdagingen. Deze activiteiten betrekken echter vaak slechts een kleine groep mensen, en zijn door beperkte coördinatie en zichtbaarheid niet in staat om een kritische massa te bereiken. Het Social Innovation Community (SIC) project, dat geleid wordt door een consortium van 12 organisaties, heeft aan een omgeving gebouwd waarin sociale innovaties kunnen ontstaan en zich verder kunnen ontwikkelen.

Dit netwerk van netwerken bouwde voort op bestaande sociale innovatie-gemeenschappen in onder andere de publieke sector, digitale netwerken, de sociale economie, steden, regio’s en burgerinitiatieven. De SIC-activiteiten droegen bij aan het verdiepen van de kennis en capaciteiten van de netwerken om te handelen en groeien. Ook ondersteunden we de samenwerkingen tussen sociale innovators, beleidsmakers en andere stakeholders in het publieke domein voor het effectief oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Vanuit het uitgangspunt dat open innovatie noodzakelijk is voor het adresseren van maatschappelijke uitdagingen, ontwikkelde het SIC-project een aantal online en offline activiteiten. We ontwikkelden onder andere lokale experimenten, ondersteunden hubs, boden zomercursussen aan, organiseerden workshops over sociaal leren en beleid en ontwikkelden een digitaal leerplatform. Elk bestaand netwerk had een netwerkfacilitator die SIC-activiteiten aan zijn of haar netwerk verbond en de relaties binnen en buiten het netwerk verstevigde.

De rol van DRIFT
DRIFT was betrokken bij de activiteiten met betrekking tot sociaal leren, experimenteren en onderzoek. Allereerst voerden wij gedurende het project de monitoring en evaluatie uit van de vijf hubs in Europa. We hebben tevens bijgedragen aan de review van de samenwerking- en deeleconomie voor het Research Landscape of Social Innovation rapport. Ook organiseerde DRIFT gedurende het project een aantal workshops gericht op het versnellen van het onderzoek naar sociale innovatie.

De eerste transformatieve onderzoekssessie over de nieuwe economie vond plaats op 8 juni 2017. Een samenvatting van de bijeenkomst is hier te lezen. Vanuit het oogpunt van leeractiviteiten heeft DRIFT de mede-organisatie op zich genomen van de eerste zomerschool over sociale innovatie, die in 2017 in Bologna plaats vond. Daarnaast ontwikkelde DRIFT’s Transition Academy een serie workshops met als doel het leerproces van sociale innovatie-actoren uit te breiden en te verdiepen, en het leerproces binnen het SIC-netwerk te ondersteunen. In November 2017 vond de eerste SIC Learning Relay plaats in Rotterdam, waarbij werd gefocust op transformatieve innovatie.

Lees meer
Lees meer over de activiteiten en netwerken op de SIC website of lees deze blogserie over de resultaten en inzichten, opgedaan door het DRIFT Team gedurende de drie jaar van het project.

Duur van het project
Het SIC project liep van februari 2016 tot februari 2019.

Financiering
SIC is mogelijk gemaakt door financiering van het EU Horizon 2020 onderzoek- en innovatieprogramma, onder grant agreement No. 693883, Social Innovation Community.

Partners
AEIDL – project coördinator en facilitator van het netwerk sociale economie; TUDO – coördinator onderzoek; UNIBO  – coördinator leerprocessen en facilitator van het netwerk steden en regio’s); The Young Foundation – coördinator experimenten en facilitator van het innovatienetwerk van gemeenschappen en tussenpersonen; Nesta –  coördinator beleid en facilitator van het DSI network; SIL – betrokken bij de onderdelen experimenten, leren en beleid; Sinnergiak UPV/EHU – facilitator van het netwerk van innovators in de publieke sector; ZSI –  coördinator strategie; DTI – facilitator van de netwerken voor gemeenschaps-
en deeleconomie
, corporate sociale innovatie en inclusieve ontwikkeling; SIX (Social Innovation Exchange) – coördinator van betrokkenheid en verspreiding; REVES.

DRIFT Team
Julia Wittmayer (Project Lead), Marijke de Pous (Social Learning lead), Sophie Buchel, Giorgia Silvestri