Project

Participatory City Making

 

Steden zijn complexe omgevingen waar verschillende actoren en stakeholders naast elkaar leven en leren samenwerken. Hierbinnen ontstaan verschillende bottom-up initiatieven die een nieuwe vorm van stedelijk activisme representeren, dat gericht is op fundamentele verandering. Deze initiatieven roepen op tot nieuwe antwoorden op de behoeften van burgers.

 

Dit bottom-up initiatieven zijn vaak opgezet door sociale ondernemers, vrijwilligers, lokale activisten en vergelijkbare groepen. Zij dagen traditionele manieren waarop stedelijke voorzieningen, ruimtes en gebouwen worden beheerd en bestuurd. Dit vraagt om een alternatieve manier van stadsmaken dat niet alleen verschillende disciplines bij elkaar brengt, maar ook een nieuwe manier van samenwerken op gang brengt tussen verschillende professionals, academici, private ondernemingen, beleidsmakers en burgers.

 

Het doel van het Participatory City Making project is om een raamwerk te ontwikkelen dat het stadsmaken van verschillende groepen ondersteunt en versterkt. Het project verkent de interactie tussen bottom-up initiatieven en de lokale overheid binnen kleinschalige experimenten. Vanuit het transitiemanagement-perspectief onderzoeken we hoe deze experimenten bijdragen aan bredere transformatie.

 

De stad Rotterdam is de context van de casestudies. Dit onderzoek levert inzichten op over de mogelijkheden, uitdagingen en barrières voor (de governance van) het stadsmaken in Rotterdam. Ook ontwikkelen wij een nieuwe set aan instrumenten dat om verschillende stakeholders en actoren te ondersteunen in de participatie, het verkennen van het samenwerkingspotentieel en het articuleren van hun rol in het nieuwe proces van stadsmaken. De ontwikkeling van deze set instrumenten draagt bij aan een beter begrip van de meerwaarde van prototyping voor systemische verandering

Lees meer
Wil je meer weten over het Participatory City Making project en de resultaten? Bekijk de Participatory City Making website.

Duur van het project

Het Participatory City Making project loopt van oktober 2016 tot september 2018.

Financiering

Het Participatory City Making project is gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), vanuit het Research Through Design Programma (projectnummer 14604).

Partners

Het project is ontwikkeld door de TU Delft in samenwerking met DRIFT en de Hogeschool Rotterdam.

DRIFT Team

Derk Loorbach, Jotte de Koning, Emma Puerari