projecten

MUSIC

Het MUSIC project heeft tot doel CO2- en energie-reducerende maatregelen en activiteiten in stedelijk beleid en gebied te versnellen en mainstreamen.

lees meer

Participatory City Making

Het Participatory City Making project ontwikkelt een raamwerk dat het participatief stadsmaken van een heterogene groep actoren ondersteunt en versterkt.

lees meer

Resilient Europe

In het Resilient Europe project worden de uitdagingen voor en mogelijkheden van het bereiken van stedelijke veerkracht en duurzaamheid in een netwerk van steden onderzocht.

lees meer

IMPRESSIONS

IMPRESSIONS heeft tot doel de implicaties van extreme klimaatverandering te begrijpen en beleidsmakers te ondersteunen in het toepassen van deze kennis.

lees meer

InContext

Het InContext-project identificeert voorwaarden die de transitie naar een ecologisch, economisch en cultureel volhoudbare toekomst mogelijk maken.

lees meer