Project

GUST: The Governance of Urban Sustainability Transitions

Europese steden moeten het hoofd bieden aan een urgente uitdaging: hoe kunnen economische welvaart en sociale cohesie hand in hand gaan met ecologische duurzaamheid? In reactie op dit vraagstuk ontstaan nieuwe samenwerkingen in de vorm van Urban Living Labs die zich in Europa snel vermenigvuldigen als instrument om innovaties te testen. Het GUST-project onderzoekt, informeert en bevordert de governance van duurzaamheidstransities door middel van deze Urban Living Labs.

 

Urban Living Labs zijn plekken waar sociale en technologische innovatie in de praktijk ontworpen, getest en bestudeerd worden. Ondanks kennis van individuele cases, is er nog weinig verdiepend onderzoek gedaan naar de vraag hoe Urban Living Labs in verschillende nationale contexten werken, hoe de impact van de labs opgeschaald kan worden en hoe lessen tussen Europese steden uitgewisseld kunnen worden.

 

Het GUST project resulteert in een raamwerk voor het systematisch evalueren van het ontwerp, de praktijken en de processen van Urban Living Labs en voor het uitvoeren van een vergelijkende analyse naar zowel het potentieel als de beperkingen. Nieuwe inzichten in de governance van duurzaamheidstransities en verbeteringen van het ontwerp en de implementatie dragen bij aan het verwezenlijken van het potentieel van de Urban Living Labs.

Lees meer
Wil je meer weten over het GUST project? Lees het GUST Handboek, bezoek de GUST blog, ontdek meer over de activiteiten en ambities van het GUST team, of bekijk dit introductiefilmpje:

 

Duur van het project
Bij DRIFT loopt het GUST project van oktober 2014 tot 2016.

Financiering
Het GUST project wordt gefinancierd door JPI Urban Europe.

Partners
Het GUST project is een samenwerking tussen vier onderzoeksinstituten: Lund University (Zweden), Durham University (VK), Joanneum Research (Oostenrijk) en DRIFT.

DRIFT Team
Niki Frantzeskaki, Frank van Steenbergen, Derk Loorbach