Project

ACCEZ Groene Hart Circulair

Door de verschillende identiteiten en uitdagingen van circulaire ondernemers in het Groene Hart in kaart te brengen, wil het project ACCEZ Groene Hart Circulair  (ACCEZ Groene Hart Circular) leerprocessen beter ondersteunen zodat innovatieve businessmodellen en samenwerkingen ontstaan.
 
In het Groene Hart staan we voor een grote maatschappelijke opgave: hoe transformeren we de economie van een lineair naar een circulair systeem? Een belangrijk aspect van grote maatschappelijke veranderingen is het leerproces; verschillende stakeholders moeten van elkaar leren om met elkaar tot diepgaande veranderingen te komen. Dit leidt ons tot het stellen van de centrale vraag in dit project:
 
Hoe kunnen circulaire initiatieven in het Groene Hart van elkaar leren opdat ze elkaars activiteiten versterken en zo tot een gezamenlijke beweging komen?
 

 
De organisaties die betrokken zijn bij het circulair maken van het Groene Hart zijn zeer divers; we hebben te maken met agrariërs, andere kleine en grote ondernemers, samenwerkingsverbanden zoals het Groene Hart Werkt, de provincie, de gemeentes en wetenschappers.
 
Deze mensen en organisaties hebben allemaal verschillende perspectieven op wat duurzaamheid en circulariteit inhoudt en hebben verschillende drijfveren en waarden. Ze hebben verschillende identiteiten. Dit kan ertoe leiden dat samenwerkingen spaak lopen. Maar het biedt ook kansen: andere drijfveren, waarden en perspectieven kunnen inspirerend werken. Door de verschillende identiteiten en hun uitdagingen in kaart brengen, kunnen we de leerprocessen op de juiste manier begeleiden, zodat innovatieve businessmodellen en samenwerkingsverbanden kunnen ontstaan.
 
Achtergrond ACCEZ project
Het ACCEZ onderzoek Groene Hart Circulair is een samenwerking tussen DRIFT, de Erasmus Governance Design Studio, het Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden, Naturalis en de provincie Zuid-Holland. Het kent 4 werkpakketten. Het eerste werkpakket – natuurlijk kapitaal – is een sociaal-ecologisch onderzoek naar de mogelijke maatregelen die melkveehouderijen kunnen nemen tegen bodemdaling, waarbij circulariteit en biodiversiteit centraal staat. Werkpakket 2 – circulaire stofstromen – onderzoekt de problemen waar ondernemers tegenaan kunnen lopen op het gebied van reststromen. Werkpakket 3 is het project dat hierboven wordt beschreven. Werkpakket 4 integreert de drie onderzoeken en focust daarbij op nieuwe businessmodellen voor ondernemers.
 
Looptijd
ACCEZ Groene Hart Circulair loopt tot april 2021.
 
Financiering & Partners

 
DRIFT Team
Annelli Jansen en PJ Beers