Project

Accelerating and Rescaling Transitions to Sustainability (ARTS)

Transitie-initiatieven jagen transformatieve verandering aan, door in beeld te brengen hoe burgers en gemeenschappen op innovatieve wijze duurzaam kunnen leven. Dit gegeven roept een aantal vragen op over de impact van deze initiatieven op de conventionele gang van zaken en over de balans tussen de noodzaak verandering en het streven naar inclusiviteit.

 

Het ARTS (Accelerating and Rescaling Transitions to Sustainability) project heeft als doel te begrijpen op welke manier transitie-initiatieven bijdragen aan de versnelling van duurzaamheidstransities, en te onderzoeken welke voorwaarden de verandering naar een duurzame en fossielvrije samenleving drijven. ARTS draagt bij aan beleid, praktijk en theorie, en creëert mogelijkheden voor sociale innovatie en nieuwe sturingsinstrumenten, door duurzaamheidsinitiatieven in Europese stedelijke regio’s te verbinden en versnellen. Het consortium van ARTS bestaat uit 10 partners in 10 Europese landen.

Lessen voor een bredere transitie
Het onderzoek richt zich op innovatieve activiteiten en netwerken die de voorziening van voedsel, huisvesting en mobiliteit in de Europese context fundamenteel veranderen. ARTS verkent hoe de lessen uit deze initiatieven op het schaalniveau van de stedelijke regio kunnen bijdragen aan een bredere transitie naar duurzame Europese samenlevingen.

In het bijzonder heeft het ARTS-consortium als doel om de hiaten in het onderzoek naar voorwaarden voor het versnellen van transities in de stedelijke context te verkennen en verdiepen, waarbij gekeken wordt naar voorwaarden als synergie, diversiteit, snelheid van verandering, inclusie, kennisverspreiding en sociaal leren. Het inter- en transdisciplinaire onderzoek richt zich op transitie-initiatieven in vijf regio’s in Europese regio’s: Brighton, Budapest, Dresden, Vlaanderen en Stockholm.

Transitie-initiatieven en -domeinen
De onderzochte transitie-initiatieven zetten zich in voor een fossielvrije toekomst en zijn (in beperkte mate) begonnen met het transformeren van structuren, culturen en praktijken in gerelateerde domeinen. In de vijf regio’s zijn er verschillende transitie-initiatieven die op de volgende domeinen actief zijn: biodiversiteit en ecosysteemdiensten, grondstofbeheer, energiegebruik- en voorziening, leven en bouwen, transitie en mobiliteit.

Het project identificeert de waarden, voorwaarden en mechanismen voor het versnellen van duurzaamheidstransities, ontwikkelt strategieën om de versnelling te ondersteunen en stimuleren en evalueert deze middels dynamische modellen.

Lees meer
Tijdens het project realiseerde het onderzoeksteam zich dat op de natuur gebaseerde activiteiten sociale innovatie in steden aanwakkeren en bijdragen aan de versnelling van de duurzaamheidstransitie door het creëren van nieuwe en betere verbindingen tussen verschillende stakeholders. Een goed voorbeeld is het bijenplan in Gent (België). Lees hier meer over het initiatief.

Lees meer over andere initiatieven en resultaten op de ARTS website of blog.

Duur van het project
Het ARTS project loopt van 2013 tot eind 2016

 

Financiering

Het project is gefinancierd door middel van het Zevende kaderprogramma voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie van de Europese Unie (subsidie-overeenkomst No 603654).

 

Partners

SPRU – Sussex University (VK), IOER- Leibniz Institute for Ecological Research (Duitsland), ICLEI (Duitsland), Austrian Institute of Technology (Oostenrijk), VITO (België), Stockholm Resilience Centre (Zweden), Bogacizi University (Turkije), SZIE GAK – Szent Istvan University (Hongarije) and RSM – Rotterdam Business School (Erasmus Universiteit Rotterdam, Nederland).

 

DRIFT Team (Project Coördinator)

Niki Frantzeskaki, Derk Loorbach, Felix Spira, Steffen Maschmeyer, Helmi Hansma.