projecten

CONNECTING Nature

CONNECTING Nature is een HORIZON 2020 onderzoeksproject, gericht op het versnellen van het opschalen van natuurgebaseerde oplossingen in EU-steden.

lees meer

Social Innovation Community

De Social Innovation Community (SIC) werkt aan een inclusieve en verbonden gemeenschap die een stimulerende omgeving voor sociale innovatie creëert.

lees meer

TRANSIT

Het TRANSIT Project ontwikkelde een theorie van transformatieve sociale innovatie, op basis van kennis en inzichten uit empirische case-onderzoeken.

lees meer

TRAFIS

Het TRAFIS project onderzoekt de ontwikkeling van klimaatbestendige en duurzame (gekoppelde) infrastructuren door de lens van transitie-onderzoek.

lees meer

MUSIC

Het MUSIC project heeft tot doel CO2- en energie-reducerende maatregelen en activiteiten in stedelijk beleid en gebied te versnellen en mainstreamen.

lees meer