project — onderzoek

Our Smart Family Buddy

Het OSFB-project ontwikkelt een interactief digitaal buddy-platform voor jonge (toekomstige) gezinnen in Rotterdam IJsselmonde om een gezonde levensstijl en een gezonde leefomgeving te bevorderen.

meer interessant
onderzoekswerk

bekijk alle projecten

Het OSFB-project ontwikkelt een interactief digitaal buddy-platform voor jonge (toekomstige) gezinnen in Rotterdam IJsselmonde om een gezonde levensstijl en een gezonde leefomgeving te bevorderen.

De gemiddelde levensverwachting van mensen in een lage(re) inkomensgroep is gemiddeld 7,5 jaar korter dan mensen in een hoge(re) inkomensgroep.  Als we kijken naar de gemiddelde goede gezondheidsjaren scheelt dit maar liefst achttien jaar. Met de ID-Buddy hoopt het OSFB-project niet alleen bij te dragen aan een betere gezondheid door een gezondere leefstijl te bevorderen, maar ook aan het verkleinen van sociale ongelijkheden en het verlagen van de kosten in de (maatschappelijke) gezondheidszorg.

Binnen het project werken we met zes werkpakketten die verschillende thema’s behandelen: van design en techniek tot de ethische aspecten van het digitale platform. Bij elk werk pakket is een PhD-onderzoeker betrokken. Het project wordt gefinancierd door NWO en geleid door het Erasmus Medisch Centrum.

Onze rol

DRIFT werkt aan het versterken van een gezonde leefomgeving in de breedste zin van het woord. We richten ons op vier deelthema’s: gezonde voedselomgeving, beweegomgeving, mentale omgeving en medische omgeving. We werken aan een gezonde leefomgeving met de methodologie van living labs. Living Labs zijn projecten waarin onderzoekers samen met inwoners en andere partijen activiteiten opzetten en daarvan leren.

In dit project gaan we op zoek naar wat voor de verschillende inwoners van IJsselmonde een gezonde leefomgeving is. Wat is er nodig om de leefomgeving voor iedereen gezonder te maken? Dat ontdekken we gaandeweg met de kennis, ervaringen en verschillende meningen uit de buurt. We werken samen met gezinnen met jonge kinderen (<4), scholen, sportscholen, schuldhulpverleners, sociaal werkers, medische instellingen, wijkorganisaties en buurthuizen. Dit betekent dat er veel flexibiliteit en mogelijkheden zijn: de uitkomst staat nog niet vast. De uitkomst kan bijvoorbeeld zijn: het versterken van een bestaand netwerk of bestaande initiatieven, een manifest, een digitale tool, of iets onvoorziens.

Duur
2022 – 2028

Financiering
Dit project wordt gefinancierd door NWO onder nummer: KICH1.GZ01.20.016

Partners
Het consortium wordt geleid door het EMC en brengt ruim 20 wetenschappelijke en maatschappelijke partijen samen.