project — advies

Leerlab Reflexieve Monitoring: De mobiliteitstransitie vraagt om een adaptief leerproces

meer weten?
neem contact op

Igno Notermans

Onderzoeker & Adviseur

meer interessant
advieswerk

bekijk alle projecten

Hoe kunnen we de grote doelen uit het Klimaatakkoord vertalen naar mobiliteitstransitie op lokale schaal? We ondersteunen de provincies Noord-Holland en Flevoland en de Vervoerregio Amsterdam met een lerende transitieaanpak.

Om de klimaatcrisis aan te pakken moeten we de komende jaren in heel Nederland, in alle sectoren hard aan de bak om onze CO2-uitstoot terug te brengen naar nul. Het Rijk heeft hiertoe een eerste stap gezet met het Klimaatakkoord in 2019. Om de grote verduurzamingsslag te maken in ons mobiliteitssysteem, wordt er van alle regio’s in Nederland gevraagd om een Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP) op te stellen. Al in 2030 moeten er overal grote stappen gezet zijn richting bijvoorbeeld emissieloos vervoer en logistiek, en het verminderen van de zakelijk gereden autokilometers met 50%.

Grote doelen vertalen naar de lokale context

De Metropoolregio Amsterdam, Noord-Holland en Flevoland hebben samen zo’n RMP opgesteld, inclusief een ‘menukaart’ aan verduurzamingsmaatregelen waaruit gemeentes interventies kunnen kiezen. Toch blijkt die vertaalslag in de praktijk lastig uit te voeren. Op het meest lokale niveau ervaren ambtenaren vaak politieke tegendruk, werken bewoners niet mee, spelen er capaciteitsproblemen of een gebrek aan kennis en technologie. Hoe ga je in zulke complexe transitieprocessen om met de barrières waar je tegenaan loopt? Wat kunnen we leren van dit proces en hoe sturen we gaandeweg onze aanpak bij?

Duur
Okt 2021 – jan 2022

Partners
Berenschot

In opdracht van
CROW, Provincie Noord-Holland, Provincie Flevoland, Gemeente Amsterdam en Metropoolregio Amsterdam