project — advies

De Haven van Rotterdam en de grondstoffentransitie

meer weten?
neem contact op

Jan Rotmans

Hoogleraar

meer interessant
advieswerk

bekijk alle projecten

Voor een CO2-neutrale, circulaire samenleving zijn andere productieprocessen, niet-fossiele grondstoffen en (zeldzame) materialen cruciaal. Welke rol kan de haven van Rotterdam spelen in de grondstoffentransitie en welke keuzes moeten daarvoor gemaakt worden? Dat zijn de vragen die centraal stonden in een recent onderzoekstraject dat DRIFT uitvoerde in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam. 

Een van de uitkomsten van dit project is het rapport ‘The raw material transition for the Port of Rotterdam’. Hierin wordt gepleit voor een radicale verandering van de import-stromen en industrie in de haven. De grondstoffentransitie is een voorwaarde voor het slagen van de energietransitie wereldwijd en voor de toekomst van de Rotterdamse haven. Het is tegelijk de opmaat naar een circulaire economie die nu nog volop in ontwikkeling is, maar die cruciaal is om de aarde niet verder uit te putten. Bovendien draagt het hier maken en recyclen van producten bij aan de strategische autonomie van Europa. Het onderzoek concludeert onder andere dat de circulaire economie meer fysieke ruimte vraagt om alle rest- en afvalstromen in te zamelen, sorteren en verwerken tot nieuwe producten. Dat betekent volgens het onderzoek dat buiten de grenzen van het huidige havengebied gekeken moet worden.

“De grondstoffentransitie is cruciaal voor de energietransitie, zowel voor de wereld, Europa, Nederland, en de haven van Rotterdam. De  circulaire economie vormt wereldwijd nog maar 7% van de reële economie. Als de Rotterdamse haven circulair wil worden, is er meer ruimte nodig om alle rest- en afvalstromen te verwerken. Dat vraagt om scherpe keuzes voor de toekomst."

Jan Rotmans

Import van grondstoffen

Het onderzoek focust op drie belangrijke productieketens: kritieke grondstoffen, chemie en bouwmaterialen. Kritieke grondstoffen (critical raw materials) zijn stoffen die in Europa nu vaak in kleine volumes worden geïmporteerd en gebruikt, maar cruciaal zijn voor allerlei technologieën. Voor de energietransitie is een veelvoud aan volumes noodzakelijk. De Europese critical raw materials act heeft doelen voor 2030 gesteld over het percentage van grondstoffen dat uit Europa zelf moeten komen (10%), de verwerkingscapaciteit (40%) en recycling (15%). Veel stoffen moeten worden geïmporteerd uit andere werelddelen, die nu nog veelal aan andere landen, met name China, leveren. Het rapport adviseert dat Rotterdam het voortouw neemt in grondstoffendiplomatie, gericht op bilaterale samenwerking. En het is belangrijk dat er in of om de haven nog meer bedrijven komen die kritieke grondstoffen recyclen en verwerken.

Nieuwe waardeketens

Het opschalen van industrie die (plastic) afval verwerkt tot nieuwe producten is van groot belang. De grondstoffen in de chemie zijn nu veelal gebaseerd op aardolie en andere fossiele bronnen. Dat moet anders. Het vraagt een fundamentele systeemverandering en nieuwe waardeketens van andere grondstoffen. Advies in het rapport luidt het bouwen van een netwerk en infrastructuur in het huidige Noordwest-Europese ‘achterland’ om materialen te herwinnen. Dat betekent nieuwe input, zoals pyrolyse-olie uit gebruikt plastic.

Van fossiel naar biobased

Bouwen met beton en staal vraagt veel energie en leidt tot een hoge CO2-uitstoot. Bouwen met biobased materialen zoals hout is een goed alternatief. Het vergt fundamentele veranderingen in de keten van grondstoffen, van productielanden tot de verwerkingsindustrie. Rotterdam kan een rol spelen in de import van hout als bouwmateriaal.

Het opzetten van nieuwe waardeketens van grondstoffen en materialen vraagt om keuzes; welke activiteiten moeten opschalen, welke gaan verdwijnen en wat betekent dit voor de bestaande waardeketens? Hoe moet de schaarse ruimte worden verdeeld?

Dit onderzoek geeft handvatten voor de grondstoffenstrategie die het Havenbedrijf aan het ontwikkelen is. Planning is deze strategie dit jaar af te ronden.

Duur
Januari 2022 – heden

In opdracht van
Havenbedrijf Rotterdam

Volledige publicatie
Klik hier om het rapport te downloaden

 

“De energietransitie begint vorm te krijgen en nu is het zaak de grondstoffentransitie handen en voeten te geven. Hier verder invulling aan geven en opschalen is noodzakelijk. Daarom ontwikkelen we dit jaar een grondstoffenstrategie waarvoor deze studie waardevolle handvatten biedt.”

Boudewijn Siemons, CEO Havenbedrijf Rotterdam