Transities

Een transitie is een proces van fundamentele en onomkeerbare veranderingen in cultuur, (institutionele) structuur en werkwijze op systeemniveau. Het duurt ongeveer 25 tot 50 jaar voor een transitie volledig verwezenlijkt is. Transities vinden plaatsen binnen sociaal-maatschappelijke systemen als energie, mobiliteit, agricultuur en gezondheidszorg en zijn het resultaat van de co-evolutie van economische, culturele, technologische, ecologische en institutionele innovaties op verschillende niveaus.
 
Transities kenmerken zich door het ontstaan van nieuwe structuren, culturen en werkwijzen. Andere kernbegrippen zijn co-evolutie, zelforganisatie en adaptatie. Voorbeelden van (mogelijke) transities zijn de transitie van een energievoorziening op basis van kolen naar een energievoorziening op basis van gas, van een lineaire naar een circulaire economie, en de transitie van bureaucratische zorg naar mensgerichte zorg.
 
Duurzaamheidstransities
Transities  leiden niet altijd tot een duurzamere situatie. Een transitie leidt pas tot duurzaamheid wanneer er sprake is van een structurele verbetering op sociaal, economisch en ecologisch gebied.  In de literatuur wordt een duurzaamheidstransitie gedefinieerd als “een radicale transformatie richting een duurzame samenleving, in respons op een aantal persistente problemen waarmee de moderne maatschappij geconfronteerd wordt” (Grin et al 2010).
 
Wat is Transitie Management?
Transitie Management (TM) kaart persistente sociaal-maatschappelijke problemen aan door duurzamere systemen te onderzoeken en versterken. Het is een innovatieve  governance aanpak gebaseerd op de complexiteitstheorie, sociale theorie en inzichten uit het governance domein. De participatieve sturingsfilosofie van TM heeft als doel om een collectief leerproces in gang te zetten. Hierbij vormt het cyclische proces van probleemstructurering, visieontwikkeling, coalities bouwen, experimenteren en monitoren het uitgangspunt.
 
TM kan toegepast worden in verschillende contexten: bijvoorbeeld binnen gemeenschappen op het buurtniveau, met betrekking tot fossielvrije mobiliteitssystemen op stadsniveau of in relatie tot duurzame gezondheidszorg op nationale schaal. Bekijk onze projecten en cases voor meer voorbeelden.
 
Netwerken
DRIFT is onderdeel van meerdere netwerken gerelateerd aan transitiestudies. Meer informatie is te vinden op de volgende websites:
 
– Competentiecentrum Transities 
 
– Sustainability Transitions
 
– Sustainability Transitions Research Network
 
– Knowledge Network System Innovations (KSI)
 
– Duurzame Gebiedsontwikkeling & TM
 
Meer bronnen
Lees onze publicaties hier
 
Onze Visie
 
Sustainability Transitions Studies
 
Mensen
 
Vacatures & Internships