Onze visie

 

DRIFT zet zich in voor eerlijkere, duurzame en veerkrachtige samenlevingen. De keerzijde van de rijkdom van de westerse wereld is de inherente onduurzaamheid van de maatschappelijke systemen die deze rijkdom hebben gecreeerd. Transities zijn daarom onvermijdelijk. Ongelijkheid, uitputting van fossiele brandstoffen, klimaatverandering, sociale spanning, isolationisme en financiële instabiliteit zijn symptomen van imminente transities. Onze visie is dat dergelijke transities de mogelijkheid bieden voor radicale veranderingen op de lange termijn. Veranderingen die naar een betere toekomst leiden voor ons en onze kinderen.

 

Bij DRIFT richten we ons op de mogelijkheden voor transformatieve verandering. We zoeken naar manieren om nieuwe toekomsten te verbeelden en vorm te geven voor de ecologische, sociale en economische uitdagingen waar onze samenlevingen mee geconfronteerd worden. Door onze kennis over de veranderdynamiek van transities en onze praktijkervaring zijn wij overtuigd dat het mogelijk is om onze systemen fundamenteel anders te organiseren. Denk aan onze economie, energie, voedsel, mobiliteit, solidariteit, huisvesting, onderwijs, gezondheidszorg en watermanagement.

 

Dit vertrouwen is gestoeld op de praktische voorbeelden die wij in ons werk tegenkomen, zoals energiecoöperaties, hernieuwbare energiebronnen, circulaire business modellen, industriële retrofitting, lokale munteenheden, alternatieve voedselvoorzieningen en collectieve zorgvoorzieningen. Deze voorbeelden schetsen een beeld van hoe de toekomst er uit zou kunnen zien door tastbare alternatieven en paden aan te reiken.

 

Wij geloven dat het mogelijk is om, door versterking van onze collectieve capaciteit, deze alternatieven te verwezenlijken. Ongetwijfeld gaan deze transities gepaard met disruptie, weerstand, regressie, chaos, ongelijkheid en instabiliteit. Daarom achten wij het net zo belangrijk oog te hebben voor kwesties rondom inclusie, rechtvaardigheid, gelijkheid, en democratie als aandacht te besteden aan innovatie, institutionalisering en governance.