(meest recente update: 11 juli 2024)

De verduurzaming van onze onderneming

Als sociale onderneming die werkt met duurzaamheid en rechtvaardigheid als uitgangspunt is het natuurlijk ook belangrijk dat we zelf verduurzamen. Als organisatie pakken we bijna altijd het OV naar werk, de klant of conferentie waar mogelijk. Om ons verder te committeren aan de verduurzaming van DRIFT, zijn we aan het werk om een certificaat te behalen van de CO2-prestatieladder.

De CO2 prestatieladder

De CO2-prestatieladder is een duurzaamheidsinstrument dat ons helpt om minder CO2 vrij te laten komen bij onze activiteiten. We zetten doelen samen met een professionele partner, en vervolgens sturen en monitoren we hierop. Vervolgens controleert een externe auditor ons eens per jaar.

Op het moment zijn we bezig om onze eerste certificering te verkrijgen.

Onze uitstoot voor 2023 bedraagt: 14,6 ton CO2.

Deze kwam voornamelijk door het internationaal reizen van ons personeel. Voor ons gebruik van elektriciteit kopen we GvO’s (Garantie van Oorsprong) in.

De maatregelen

Intern hebben we verschillende gesprekken gevoerd over wat te doen om onze CO2 uitstoot verder te verminderen. Hieronder zijn belangrijkste te vinden:

 • Voor (internationale) bedrijfsreizen:
  • Bij vliegreizen: gebruik van SAF minimaal voor 25%
  • Binnen Europa is het beleid om niet te vliegen onder 700 km of als de treinreis korter is dan 8 uur
 • Voor het kantoorgebruik:
  • Het wegdoen van de printer en die gaan delen met een andere organisatie
  • Koelkast vernieuwen
 • Voor onze medewerkers, wat kan jij doen?
  • Sluiten jaloezieën bij warme dagen, vooral in niet gebruikte ruimtes
  • Op koude dagen laatste persoon op kantoor zet radiatorkranen op lage stand
  • We hebben verschillende stand-by kill schakelaars, deze willen we daadwerkelijk gebruiken

Ons doel

Doordat we al veel met het OV reizen en in de dienstensector werken is onze uitstoot gering. Hierom beogen wij een 5% reductie van CO2 uitstoot in 2027 t.o.v. 2023, zie tabel hieronder:

JAARLIJKSE DOELSTELLING SCOPE 1 EN 2
2024 1%
2025 2%
2026 3%
2027 5%

 

Participatie

Er wordt actief deelgenomen aan CO2-reductieinitiatieven, zoals deelname aan de Taskforce Duurzaamheid Erasmus Universiteit, bestuur stichting Lentland, bestuur Ifund  en raad van toezicht HIER. Het doel van deze deelname met sector- en/of ketenpartners is het uitwisselen van kennis en stimuleren van innovatie omtrent CO2-reductie.