DRIFT as a social enterprise

Ons onderzoekinstituut is een sociale onderneming. We zijn dus op aarde om een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij. De winst die we maken, herinvesteren we in onderzoek en het maatschappelijk gesprek over duurzaamheid en rechtvaardigheid.

Om hier werk van te maken, publiceren we jaarlijks een impactrapport, praten we twee keer per jaar met onze maatschappelijke raad en hebben we afspraken gemaakt om gendergelijkheid te bevorderen en samenwerking met de fossiele industrie alleen aan te gaan onder strikte voorwaarden.