Over DRIFT

 

DRIFT is een toonaangevend onderzoeksinstituut binnen het veld van duurzaamheidstransities. Wij ontwikkelen en delen transformatieve kennis die mensen, steden, sectoren en organisaties in staat stelt zich actief in te zetten voor transities.

 

DRIFT heeft vier kernactiviteiten die elkaar aanvullen, aanscherpen en inspireren: academisch onderzoek, advies, onderwijs en publiek dialoog & debat.

 

De sterke verbinding tussen deze activiteiten stelt ons in staat theorievorming met kritische reflectie te combineren en onze inzichten op verschillende manieren te testen, valideren en maatschappelijk relevant te maken.

 

Samen met de mensen, organisaties en instituties waarmee wij samenwerken, streven wij naar het versnellen van de transities naar eerlijkere, duurzame en veerkrachtige samenlevingen.

 

Thema’s
Duurzaamheidstransities en transitiemanagement zijn onze voornaamste expertise. Wij onderscheiden zeven thema’s: Resources & Circularity, Welfare & Beyond, Social Innovation, Governance & Politics, New Economies, Urban Transitions, Transformative Knowledge. Ontdek meer over de thema’s van DRIFT.

 

Onze mensen
Het DRIFT team is een internationale en interdisciplinaire groep onderzoekers en adviseurs. Onze achtergronden lopen uiteen van milieukunde, innovatiekunde, bestuurskunde, sociologie, politicologie, bouwkunde, cultuurstudies en antropologie.

 

Wij combineren wetenschappelijke gedegenheid, reflectie en activisme. DRIFTERS zijn sociaal geëngageerd, ruimdenkend, nieuwsgierig en zo nu en dan provocatief. Lees meer over ons team.

 

DRIFT is in 2004 opgericht en opereert als BV onder de koepel van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Sinds de oprichting in 2004 heeft DRIFT het onderzoeksveld en de praktijk van duurzaamheidstransities zien ontwikkelen tot een bloeiend en internationaal wetenschappelijk domein.

 

Onze Visie

Transities

Mensen

Vacatures & stages