onderzoek

wanneer en hoe is fundamentele verandering mogelijk?

DRIFT als actieonderzoeksinstituut

Onze samenleving staat voor enorme uitdagingen zoals de klimaatcrisis, biodiversiteitsverlies en toenemende sociale onrust. Ons Rotterdamse instituut heeft onderzoekers met verschillende (wetenschappelijke) achtergronden die fundamentele veranderingsprocessen bestuderen en zich inzetten om het tij te keren.

Wij zijn actieonderzoekers, wat betekent dat we onszelf niet als een neutrale partij zien. We zijn uitgesproken normatief, en erkennen dat we handelen vanuit de overtuiging dat sommige verandering wel wenselijk is en andere niet. Ook gaan we transdisciplinair te werk, wat betekent dat voor ons praktijkkennis net zo waardevol is als het onderzoek van academici.

Daar waar hardnekkige problemen zijn

Als Nederlands onderzoeksinstituut naar transities wijden wij ons aan structurele problemen die je niet zomaar even oplost. Dit komt omdat deze problemen diep geworteld zijn in maatschappelijke structuren, culturen en praktijken. Ze hebben meerdere oorzaken en gevolgen en zitten vol complexiteit en onzekerheid. Sterker nog, bij maatschappelijke transities maken eenvoudige oplossingen de zaken vaak alleen maar erger.

Voorbeelden van ons onderzoekswerk zijn onder andere:

  • samenwerken met Europese stadsmakers aan groene oplossingen die sociale, ecologische en economische voordelen opleveren
  • historische en casus-analyse van maatschappelijke systemen onder druk, zoals de Nederlandse zorg- en welzijnssector
  • publicaties over de verschillende toekomsten van ons mondiale voedselsysteem en de dilemma’s achter beleidskeuzes
  • veldwerk rondom waterbeheer in India en de complexiteit van informele vormen van organisatie

DRIFT-onderzoekers en de universiteit

Onze transitieonderzoekers leiden een dubbelleven. Velen van hen zijn als PhD, docent of hoogleraar verbonden aan de Erasmus School of Social & Behavioural Sciences (of een andere unie) en werken als transitie-expert voor DRIFT.

Op deze manier zijn de onderzoekers niet alleen bezig met meer traditionele vormen van kenniscreatie en -uitwisseling (papers schrijven, conferenties bezoeken, lesgeven aan studenten), maar ook nauw betrokken bij ons advies en post-academisch onderwijs. Zo ontmoeten ze veel verschillende veranderaars en bevorderen ze de uitwisseling tussen transitietheorie en maatschappelijke praktijk.

"The multitude of crises we are experiencing are the symptoms of an unsustainable social fabric: the way that we have successfully organized society over the last century is fundamentally unsustainable in its design."

Transitiemanagement: een unieke onderzoeksaanpak

Twintig jaar geleden zijn we begonnen met onderzoek dat als doel had ruimte te creëren voor duurzaamheidstransities – we wilden een theoretisch fundament ontwikkelen en tools ontwerpenm die nodig zijn voor fundamentele verandering.

Nu de transities in domeinen als energie, landbouw en waterbeheer in volle gang zijn, richt onze onderzoeksagenda zich meer op de vraag welke interventies effectief zijn om fundamentele veranderingen te versnellen, en wat er goed en fout gaat qua bestuur.

En zijn inmiddels heel veel organisaties en individuen die werken aan duurzaamheid vanuit een technologische of marktlogica. Wij leggen ons toe op de maatschappelijke uitdagingen van transities: rechtvaardigheid, macht en politiek.

Betrokken raken

We betrekken je graag bij ons onderzoek hoewel instappen vaak niet rechttoe rechtaan mogelijk is. Houd dus ons onze agenda in de gaten of doe zo mee: