nieuws

Onderzoek naar maatschappelijke invloed van nieuwe technologie in ZH gepubliceerd!

27 januari, 2017

 

Gaat Zuid-Holland sterk veranderen door nieuwe informatie- en productietechnologieën? Wie gaat hier van profiteren en wie zijn kwetsbaar? En welke digitale infrastructuur is er de komende jaren nodig? Deze en andere vragen waren reden voor de provincie Zuid-Holland om DRIFT en Studio Marco Vermeulen opdracht te geven voor een onderzoek naar de maatschappelijke invloed van nieuwe technologie (MINT). Het eindresultaat is het rapport ‘(on)begrensde technologie’ en is gisteren tijdens een feestelijke bijeenkomst overhandigd aan Gedeputeerde Rogier van der Sande.

 

Het complete en uitgebreide onderzoek bestaat uit twee delen. In Deel I worden zes trends op het gebied van productie- en informatietechnologie en de potentiële maatschappelijke gevolgen van deze ontwikkelingen beschreven. Het tweede deel introduceert vier scenario’s of toekomstbeelden voor Zuid-Holland in 2030 om de onzekerheden in de ontwikkeling van nieuwe technologie verder te verkennen. Daarbij is niet de verwachting dat één van de scenario’s uitkomt, maar de ‘extremen’ die worden geschetst helpen wel om de toekomst, die eerder een grillige combinatie van scenario’s zal zijn, te verkennen als toetssteen voor robuustheid en veerkracht van langetermijnbeleid.

 

Meer weten?

 

Van het rapport is een korte, online versie gemaakt.
Download het hele rapport (31 MB).